Ensihoidon osaamisen varmistaminen ja testaus

Ensihoitajan työ vaatii päätöksiä, jotka on tehtävä nopeasti. Hoitajan osaamisen tulee olla aina ajan tasalla, ja tämä vaatii jatkuvaa täydennyskoulutusta sekä käytännön harjoittelua.

Laatuportti tarjoaa tehokkaan kokonaisratkaisun ensihoidon perus- ja hoitotason henkilöstön osaamisen seurantaan ja kehittämiseen. Laatuportin avulla täytetään myös lainsäädännön asettamat terveydenhuollon ammattihenkilöiden pätevyyksien seurantavaatimukset.

Toimenpideseuranta hälyttää lisäkoulutustarpeesta ajoissa

Laatuportin toimenpideseurannassa ensihoitajat kirjaavat potilaskohtaamisen aikana tehtävät toimenpiteet suoraan järjestelmään. Nopeassa ja helppokäyttöisessä kirjaamisessa on selkeästi lueteltuina erilaiset keskeiset toimenpiteet, joiden toistomäärää halutaan seurata.

Jokaiselle toimenpiteelle voidaan asettaa osaamisen ylläpitämiseksi arvioitu riittävät toistomäärä esim. 1-3-6-12 kuukauden jaksoissa. Kirjaamisten perusteella saadaan jatkuva ajantasainen tilannekuva ensihoitajien työssä tekemistä toimenpiteistä ja sen perusteella voidaan arvioida lisäkoulutus- tai kertaustarvetta.

Osaamistestillä varmistetaan tiedollinen osaaminen

Laatuportti sisältää kattavan ensihoidon ammattilaisten osaamistestausjärjestelmän, jonka avulla voidaan määrittää henkilön tiedollinen osaaminen keskeisistä sisällöistä sekä perus- että hoitotasolla.

Testaaminen tapahtuu säännöllisillä verkkotesteillä, joissa testikysymysten valinta tapahtuu automaattisesti Laatuportin kysymyspankista. Osaamistestin suorittamiseen voidaan määritellä vaadittu aikaväli sekä sallittujen uudelleenyritysten lukumäärä.

  • toimenpiteiden kirjaaminen mobiililaitteella
  • toimenpiderekisterin raportit työntekijöittäin
  • kertauskoulutusten suosittelu
  • osaamisen testaaminen

Laatuportti

Laadun ja turvallisuuden johtamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.

Lue lisää

Potilasturvaportti

Potilasturvallisuuskoulutusta verkossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille.

Lue lisää