Laatuportin palveluntuottajien valvonta parantaa tiedolla johtamista ja palveluntuottajien toiminnan laatua

Laatuportin palveluntuottajien valvonta tarjoaa sote-palveluiden järjestäjille helppokäyttöiset työkalut valvoa ja ohjata palveluntuottajien toimintaa. Laatuportin valvontatapahtuman raportointi ja seuraaminen on helppoa ja nopeaa ja niiden avulla voidaan seurata palveluntuottajien toiminnan kehittymistä eri valvontakäyntien välillä.

Valvontatapahtuman toteuttaminen Laatuportin digitaalisessa ympäristössä tekee valvontaprosessista yhdenmukaisen ja läpinäkyvän kaikille osapuolille sekä nopeuttaa koko prosessiin käytettyä aikaa. Myös erilaiset poikkeamat ja niihin liittyvät korjaustoimenpiteet sekä niiden toteutumisen seuranta saadaan helposti ja nopeasti näkyviin, joka mahdollistaa tehokkaan kokonaisprosessin seurannan.

Valvontatapahtuma toimii palveluntuottajalle hyvänä toiminnan kehittämisen välineenä ja antaa samalla palveluiden järjestäjälle riittävät tiedot palvelun laadun ja vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi. Tiedolla johtaminen paranee, kun ajantasainen tilanne- ja raporttitieto on aina helposti saatavilla.

Asiakashyödyt

  • Täyttää sote-palveluiden järjestäjän (hyvinvointialue, shp, kunta, kuntayhtymä) velvoitteen valvoa palveluntuottajien toimintaa.
  • Parantaa tiedolla johtamista ja palveluntuottajien toiminnan laatua.
  • Säästää työaikaa ja rahaa: tuloksena tehokas valvontaprosessi, ajantasaisen tilannetiedon nopea saatavuus, raportoinnin nopeus ja tarkkuus.
  • Tehostaa työnkulkua: Laatuportin valvontatapahtuma sisältää kaikki tarvittavat tiedonkeruulomakkeet kattavan arvioinnin suorittamiseksi. Havaittujen poikkeamien kirjaus, kehittämistehtävien vastuutus ja toimenpiteiden seuranta hoituu yhdenmukaisella prosessilla.
  • Kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta: Palveluntuottaja tallentaa valvontatapahtumaan ennakkoon toimitettavat tiedot ja asiakirjat valvontakäyntiä varten, jolloin vältytään erillisiltä sähköpostiviesteiltä ja tiedon etsimiseltä.
  • Varmistaa palveluntuottajien toiminnan ja palveluiden laadun: Valvontakäyntien dokumentointi ja toimenpiteiden seuranta yhteistyössä palveluntuottajan ja tilaajan välillä varmistaa toiminnan jatkuvan parantamisen.
  • Tehostaa seurantaa: Laatuportin seuranta- ja tilastonäkymistä on helppo seurata valvontakohteen tapahtumien ja tehtävien tilaa.

Lue lisää:

Sote-palveluntuottajien valvontaan järjestelmä, joka lisää läpinäkyvyyttä, estää päällekkäistä tekemistä ja parantaa palvelujen tasalaatuisuutta.

Palveluntuottajien valvonta hyvinvointialueilla

Mitä ohjauksella ja valvonnalla tavoitellaan? Ketkä valvontaa tekevät ja miten sitä käytännössä toteutetaan?

Lue lisää