Nosta pätevyyksien hallinta ja osaamisen kehittäminen täysin uudelle tasolle

Laatuportin Pätevyyksien hallinta ja osaamisen kehittäminen sisältää tehokkaat työkalut perehdytyksen hallintaan, osasto- ja yksikkökohtaisen osaamisen varmistamiseen sekä pätevyyksien jatkuvaan ylläpitoon.

Laatuportin avulla varmistetaan työntekijöiden perehdytyksen toteutuminen, saadaan ajantasaista tietoa henkilöstön voimassa olevista ja vanhenevista pätevyyksistä sekä seurataan ja hallinnoidaan pätevyyden ylläpidon edellyttämiä toimenpiteitä. Ajantasaisen tiedon avulla pätevyysvajeiden ennakointi tapahtuu riittävän ajoissa. Organisaation muissa järjestelmissä (esim. HR) oleva tieto on integroitavissa Laatuportin pätevyyksien hallintaosioon.

Laatuportti pätevyyksien hallinta ja osaamisen kehittäminen

  • Koulutus- ja pätevyysrekisteri
  • Pätevyyksien saavuttamis- ja ylläpito-ohjelmat
  • Automaattiset ilmoitukset pätevyyksien vanhenemisista
  • Koulutusten hallinta
moi

Pätevyyksien saavuttaminen ja ylläpito

Laatuportissa jokaiselle työroolille tai -tehtävälle voidaan määritellä pätevyysvaatimus, jota työtehtävän suorittaminen edellyttää. Järjestelmän toiminnoilla saadaan helposti luotua perehdytysohjelmat sekä työtehtävän edellyttämien pätevyyksien, kuten laite- tai lääkehoidon pätevyyksien saavuttamis- ja ylläpito-ohjelmat.

Järjestelmä ohjaa työntekijää pätevyyksien saavuttamisessa ja varmistaa vaadittavat ylläpitosuoritukset ajallaan. Saavuttamis- ja ylläpito-ohjelmat voivat sisältää vaatimuksia erilaisten dokumenttien opiskelusta, verkko- tai lähivalmennusten suorituksista, näytöistä työtehtävissä, työkokemuksesta tai ammatillisesta peruskoulutuksesta.

Laatuportista saadaan nopeasti tarkistettua kuhunkin työtehtävään vaadittava osaaminen ja pätevyydet kaikkien työntekijöiden osalta.

Laatuportti sisältää kattavat toiminnallisuudet pätevyyden hallinnan ja osaamisen kehittämisen koko prosessiin.

Työntekijäkohtainen pätevyysrekisteri

Työntekijälle syntyy Laatuporttiin henkilökohtainen pätevyysrekisteri ja järjestelmä ilmoittaa automaattisesti pätevyyksien vanhenemisesta. Esimiehet ja muut vastuuhenkilöt voivat tarkastella valitun ryhmän pätevyyksien voimassaoloa havainnollisista osaamismatriiseista ja ennakoida tarvittavat toimenpiteet osaamisen varmistamiseksi omalla vastuualueellaan.

Pätevyyksien voimassaoloa voidaan seurata ja hallinnoida havainnollisista osaamismatriiseista ja ennakoida tarvittavat toimenpiteet osaamisen varmistamiseksi omalla vastuualueellaan.

Automaattiset ilmoitukset pätevyyksien vanhenemisista

Laatuportin avulla esimiehet, työnjohto ja työntekijät pysyvät aina ajan tasalla pätevyyksien voimassaolosta ja niiden ylläpidon vaatimuksista. Pätevyyksien ylläpito varmistetaan automaattisella työnkululla, joka lähettää automaattisesti työntekijöille henkilökohtaiset ilmoitukset ja lisäkoulutuskutsut, kun jokin pätevyyden osa-alue järjestelmässä sitä vaatii.

Kertauskoulutusohjelmien sisällöt ja aikataulut voidaan määritellä ja automatisoida ennalta, jolla varmistetaan tehtäväkohtaisesti työntekijän ajantasaiset tiedot ja osaaminen.

Koulutusten hallinta

Laatuportin avulla voidaan hallinnoida ja seurata myös kaikkia yleisiä koulutusohjelmia. Työntekijöiden perehdytys-, työturvallisuus-, vaatimustenmukaisuus- tai menetelmäkoulutukset voidaan toteuttaa helposti Laatuportissa saavuttamisohjelmina.

Oppimispolut tai koulutusohjelmat voivat koostua monista eri sisältötyypeistä

  • Verkkokurssit
  • Webinaarit ja videot
  • Lähivalmennukset
  • Näytöt
  • Sähköiset dokumentit ja julkaisut

Laatuportti tarjoaa perinteisiä LMS- ja LXP-järjestelmiä tehokkaammat toiminnot organisaation kriittisen osaamisen tilannekuvan ylläpitoon.

Laatuportti ohjaa työntekijää pätevyyksien saavuttamisessa ja varmistaa vaadittavat ylläpitosuoritukset ajallaan.

Digitaalinen laitepassi

Helppokäyttöinen ratkaisu lakisääteisen laiteosaamisen ylläpitoon ja seurantaan.

Lue lisää

Työvuoropätevyyksien hallinta

Minimoi riskit ja varmista riittävä osaaminen jokaiseen työvuoroon.

Lue lisää

Osaamisen testaus

Laatuportti tarjoaa tehokkaat välineet testata ja varmistaa henkilöstön osaamista, taitoja ja tapaa toimia.

Lue lisää