Sisäiset auditoinnit organisaation laatujärjestelmän vaatimusten mukaan

Laatuportin sisäiset auditoinnit osio tarjoaa joustavat työvälineet ja hallitun prosessin organisaation laatujärjestelmän mukaisten auditointien tekemiseen.

Auditointien suunnittelussa luodaan vuosittaiseen auditointisuunnitelmaan perustuen sisäiset auditoinnit. Valmisteluvaiheessa Laatuportin kautta voidaan toimittaa tarvittava ennakkomateriaali auditoinnin valmistelua varten.

Toteutusvaiheessa kirjataan auditoinnin havainnot, kehittämissuositukset ja lisänäyttöpyynnöt.

Auditointien raportointi koostaa auditointikohtaiset raportit, joihin voidaan määritellä sisältö-, näkyvyys- ja katseluoikeudet. Seurantavaiheessa Laatuportti ohjaa havaintojen käsittelyä, muistuttaa määräajoista ja koostaa joka hetki ajantasaisen yhteenvedon kehittämistoiminnan tilanteesta.

Laadunarvioinnin yhteenveto kokoaa kaikki laadunarviointiin sisältyvät tapahtumat, kuten auditoinnit, itsearvioinnit tai johdon katselmukset yhteen näkymään, josta saa nopeasti kokonaiskuvan auditointien tilasta.

Toimintoja on helppo laajentaa tarpeiden mukaan

Laatuportin Laadunhallinta sisältää kaikki tarvittavat toiminnot organisaation laatujärjestelmän toimeenpanoon ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen.

  • Sisäiset auditoinnit
  • Itsearvioinnit
  • Johdon katselmukset
  • Laaduntarkastukset
  • Kehittämishankkeet

Laadunhallinta

Laatuportin laadunhallinnan toiminnoilla varmistat sujuvan laadunhallinnan ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden.

Lue lisää