Minimoi riskit ja varmista riittävä osaaminen kaikissa työvuoroissa

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työntekijöiltä vaaditaan lakisääteisten pätevyyksien lisäksi osaamista ja pätevyyksiä, jotka voivat olla hyvinkin kriittisiä läheltä piti- tai vaaratilanteissa. Esimiesten tehtävänä on varmistaa, että moniammatillisissa työryhmissä ja -vuoroissa on riittävä määrä työntekijöitä, joilla on työn tekemiseen vaadittava osaamistaso.

Laatuportti Työvuoropätevyyksien hallinnan avulla pystytään digitalisoimaan koko osaamisen ja pätevyyksien hallinnan määrittely-, ylläpito- ja suunnitteluprosessi. Lopputuloksena säästetään aikaa ja kustannuksia sekä saadaan aina ajan tasalla olevaa tietoa pätevyyksien tilasta työntekijä-, tiimi- ja työvuorotasolla.

Laatuportti Työvuoropätevyyksien hallinta

  • Työvuoromatriisin pätevyysvaatimusten määrittely ja hallinnointi
  • Resurssien käytön suunnittelu ja simulointi
  • Osaamistilanteen ja -puutteiden havainnointi yhdellä silmäyksellä
  • Työvuoropätevyyksien osaamisen simulointi

Dynaaminen suunnittelumatriisi simuloi eri tilanteita

Laatuportissa työvuorojen osaamisen hallinta toteutetaan joustavalla suunnittelumatriisilla, jossa jokaisen työvuoron työtehtäviin määritellään vaadittavat pätevyydet. Vuoroesimiehet suunnittelevat työvuorokalenterit henkilöittäin ja järjestelmä kertoo reaaliajassa kunkin henkilön pätevyydet suhteessa työvuoron tavoitetason vaatimuksiin.

Suunnittelumatriisi auttaa tunnistamaan puutteita eri ryhmien tai vuorojen pätevyyksissä ja vertaamaan vuorojen pätevyystilanteita toisiinsa.

Suunnittelumatriisin avulla voidaan simuloida osaamisten ja pätevyyksien toteutumista tulevaisuudessa, jolloin nähdään myös mahdolliset pätevyyksien alimitoitustilanteet, jolloin koulutustoimenpiteet voidaan käynnistää riittävän ajoissa.

Hyödyt

  • Resurssienhallinnan parantuminen
  • Tiimien ja tuotantolinjojen osaamisprofiilit voidaan hahmottaa yhdellä silmäyksellä
  • Käytössä on aina ajantasainen tilannekuva koulutus- ja rekrytointitarpeista
  • Koulutussuunnitelmien vaikutusten simulointi ja arviointi tiimien ja tuotantolinjojen osaamisprofiileihin
  • Saadaan ajoissa varoitukset tilanteista, joissa on ennakoitavissa henkilöstö- ja osaamispuutteita tulevaisuudessa

Integraatiorajapinnat muihin järjestelmiin

Laatuportti on mahdollista integroida esim. organisaation HR-järjestelmään. Työvuorokalenterit voidaan tuoda järjestelmään automaattisesti ja kalenteri voidaan määritellä tukemaan erilaisia vuororakenteita. Kalenterit ja vuororakenteet ohjaavat matriisien näyttöjä ja toimintaa.

Digitaalinen laitepassi

Helppokäyttöinen ratkaisu lakisääteisen laiteosaamisen ylläpitoon ja seurantaan.

Lue lisää

Vaaratapahtumien raportointi

Laadun ja turvallisuuden kehittäminen vaaratapahtumista oppimalla.

Lue lisää