Metsähallitus on valinnut uuden ”TS-työkalun” toimittajaksi Qreformin. Rego HSEQ-järjestelmä täytti parhaiten Metsähallituksen vaatimukset työturvallisuushavaintojen ketterästä käsittelystä ja hallinnoinnista sekä kokonaisvaltaisesta työsuojelun riskien arvioinnista.

UUTINEN
Metsähallitus hankkii työturvallisuushavaintojen ja työsuojelun riskien arviointiin Rego HSEQ-järjestelmän

UUTINEN
Metsähallitus hankkii työturvallisuushavaintojen ja työsuojelun riskien arviointiin Rego HSEQ-järjestelmän

15.2.2021

Metsähallitus on valinnut uuden ”TS-työkalun” toimittajaksi Qreformin. Rego HSEQ-järjestelmä täytti parhaiten Metsähallituksen vaatimukset työturvallisuushavaintojen ketterästä käsittelystä ja hallinnoinnista sekä kokonaisvaltaisesta työsuojelun riskien arvioinnista.

Metsähallitus on tehnyt pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämisessä. Toiminnan kehittämiseksi haluttiin löytää ”TS-työkaluksi” (työturvallisuus, työsuojelu) uusi digitaalinen ratkaisu, joka mahdollistaisi kokonaisvaltaisemman riskienhallinnan ja työturvallisuushavaintojen käsittelyn.

– Rego HSEQ-järjestelmä vastasi parhaiten Metsähallituksen uudelle järjestelmälle asettamia vaatimuksia, kertoo Metsähallituksen hyvinvointiasiantuntija Anne Paakkarinen, joka johtaa Metsähallituksessa uuden järjestelmän käyttöönottoprojektia.

– Meille oli myös erittäin tärkeää, että Qreform pystyy helposti muokkaamaan Regon toiminnallisuuksia Metsähallituksen erilaisiin käyttötapauksiin ja -tilanteisiin, sanoo Paakkarinen.

Regon avulla Metsähallitus voi jatkossa ilmoittaa, kerätä, käsitellä, vastuuttaa ja aikatauluttaa todetut työturvallisuushavainnot – kuten läheltä piti -tilanteet, vaarat ja uhkat, sekä ilmoittaa työtapaturmista. Regon riskienhallinnan toiminnoilla Metsähallitus pystyy täyttämään myös työsuojelun ja -turvallisuuden riskienarvioinnin ja -hallinnan vaatimukset.

Rego on kokonaisvaltainen ratkaisu, joka joustaa asiakkaan tarpeisiin

– Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä Metsähallituksen kanssa. Rego on erittäin joustava järjestelmä ja uskon, että pystymme erinomaisesti vastaamaan Metsähallituksen tarpeisiin tässä projektissa, sanoo Qreformin toimitusjohtaja Timo Raaska.

– Käyttöönottoprojektin aikana kehitetään myös Metsähallituksen riskienhallinnan menetelmiä ja Regon lomakkeistoa vastaamaan Metsähallituksen uusia tarpeita ja vaatimuksia, sanoo Raaska.

Qreformin Rego HSEQ-järjestelmä on laajasti käytössä mm. sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa sekä prosessiteollisuuden sekä energia- ja kuljetusalan yrityksissä.

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka käyttää, hoitaa ja suojelee hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi ja sovittaa yhteen omistajansa, sidosryhmiensä sekä asiakkaidensa näihin alueisiin kohdistamia odotuksia ja tavoitteita. Lisätietoja www.metsa.fi  

Uutiset

Miksi investoida riskienhallinnan kehittämiseen?

Lue lisää

Vaaratapahtumista ja poikkeamista raportointi auttaa kehittämään laatua ja turvallisuutta

Lue lisää

2021-02-15T08:33:31+02:00