Onnistunut riskienhallinta on jatkuvaa ja suunnitelmallista toimintaa, joka järjestelmällisesti pyrkii tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä.

UUTINEN
Miksi investoida riskienhallinnan kehittämiseen ja Rego-järjestelmän hankintaan?

UUTINEN
Miksi investoida riskienhallinnan kehittämiseen ja Rego-järjestelmän hankintaan?

21.1.2021

Riskienhallinnasta on olemassa monia eri määrittelyjä, mutta niitä kaikkia yhdistää käsitys toiminnasta, jolla pyritään varmistamaan organisaation toiminnan jatkuvuus, henkilöstön hyvinvointi ja ympäristön kestävä käyttö. Onnistunut riskienhallinta on jatkuvaa ja suunnitelmallista toimintaa, joka järjestelmällisesti pyrkii tunnistamaan ja hallitsemaan toiminnan riskejä.

Regon/Laatuportin riskienhallinta on rakennettu juuri tätä toimintaa varten ja se mahdollistaa koordinoidun toiminnan sekä prosessit, jonka avulla voidaan johtaa organisaatiota.

Regon/Laatuportin riskienhallinta koostuu kolmesta päätoiminnosta: riskikartoituksista ja -analyyseistä, vaaratapahtuma- ja poikkeamailmoittamisesta sekä keskitetystä riskirekisteristä. Kaikki toiminnot on toteutettu parametroituna siten, että kaikki tunnistamiseen ja luokitteluun liittyvät rakenteet voidaan helposti määritellä asiakasorganisaation tarpeiden mukaiseksi.

Riskikartoituksissa käytettävät lomakkeet ja niiden sisällöt toimivat samaan tapaan – kaikki sisältö, väittämät tai tarkistuskohdat sekä arviointiasteikot on täysin muokattavissa ilman ohjelmointia. Riskimatriisit ja kriteeristöt on myös täysin muokattavissa, joten Rego/Laatuportti on helppoa sovittaa täysin asiakkaan oman riskienhallintapolitiikan mukaiseksi.

Riskirekisteri kokoaa yhteen näkymään organisaation kaikki kirjatut riskit ja näin saadaan johtamiseen tarvittava reaaliaikainen tilannekuva helposti näkyville.

Riskienhallintaan panostaminen on kannattava investointi  

Vuosi 2020 osoitti monelle organisaatiolle riskienhallintatoiminnan tarpeellisuuden. Normaalien toimintaan liittyvien työturvallisuus yms. riskien lisäksi kohdattiin yllättäen toimintaympäristöön vaikuttavia megariskejä koronan ja brexitin kautta. Näissä tilanteissa monessa organisaatiossa havaittiin, että tällaisten muutosten vaikutuksia ei oltu riittävästi arvioitu ja näin valmistautuminen oli puutteellista.

Puutteellinen riskienhallinta voi pahimmillaan johtaa tilanteisiin, joissa mahdollisuudet mittaviin taloudellisiin vahinkoihin tai onnettomuuksiin kasvavat liian suureksi ja hallintatoimien tekeminen on vaikeaa tai mahdotonta. Panostaminen ennakointiin maksaa nopeasti takaisin kaiken investoidun ajan ja kustannuksen.

Rego/Laatuportti-järjestelmä täyttää riskienhallinnan monipuoliset tarpeet

Viime syksynä saimme monia uusia asiakkuuksia. Kehitimme samalla voimakkaasti Rego/Laatuportin riskienhallintaa ja vaaratapahtumaraportointia asiakastarpeet huomioiden. Tärkeimpiä kehityskohteita olivat seuraavat:

  • Vaaratapahtumaraportoinnin lomakkeiden muokattavuutta lisättiin
  • Mobiilikäyttöä parannettiin offline-toiminnalla eli nyt ilmoittaminen toimii myös tilanteissa, joissa verkkoa ei ole käytettävissä
  • Sote-puolella täydennettiin taksonomioita – Laatuportin luokittelu vastaa nyt täysin käytössä olevaa yleistä käytäntöä
  • Tehokkuutta ja nopeutta parannettiin, jotta myös suuret (yli 100 000 ilmoitusta vuodessa) asiakkuudet hoituvat entistä paremmin
  • Käsittelyprosessiin lisättiin parempaa kontrollia ja uusia mahdollisuuksia vaiheistukseen, hyväksymisiin ja roolikohtaiseen käsittelyyn
  • Riskienhallinnan alueella lisättiin arviointilomakkeille uusia toiminnallisuuksia esim. laskennalliset kentät
  • Riskienhallintaa laajennettiin kymmenillä uusilla valmiilla arviointimalleilla ja lomakkeistoilla eri käyttötarkoituksiin

Ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä miten Rego/Laatuportti voi parantaa riskienhallintaa teidänkin organisaatiossanne.

Rego HSEQ-järjestelmä on kokonaisvaltainen ratkaisu laadun, riskien ja pätevyyksien hallintaan sekä osaamisen testaukseen. Rego soveltuu erinomaisesti laadun ja turvallisuuden johtamiseen eri toimialoille. Rego on laajasti käytössä mm. prosessiteollisuuden, energia- ja kuljetusalan yrityksissä.

Tutustu Regoon

Laatuportti on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille suunnattu ratkaisu, joka pohjautuu Rego HSEQ-järjestelmään. Laatuportti on laajasti käytössä sote-alalla ja se täyttää sote-alan erityistarpeet laadun, riskienhallinnan sekä osaamisen ja pätevyyksien hallinnan alueilla.

Tutustu Laatuporttiin

Rego HSEQ-järjestelmä on kokonaisvaltainen ratkaisu laadun, riskien ja pätevyyksien hallintaan sekä osaamisen testaukseen. Rego soveltuu erinomaisesti laadun ja turvallisuuden johtamiseen eri toimialoille. Rego on laajasti käytössä mm. prosessiteollisuuden, energia- ja kuljetusalan yrityksissä.

Tutustu Regoon

Laatuportti on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille suunnattu ratkaisu, joka pohjautuu Rego HSEQ-järjestelmään. Laatuportti on laajasti käytössä sote-alalla ja se täyttää sote-alan erityistarpeet laadun, riskienhallinnan sekä osaamisen ja pätevyyksien hallinnan alueilla.

Tutustu Laatuporttiin

© Rego ja Laatuportti ovat Qreformin omistamia tuotebrändejä.

Uutiset

Docrates Syöpäsairaala tehostaa toimintaansa Laatuportin vaaratapahtuma- ja poikkeamaraportoinnilla

VR-Yhtymä ja Qreform aloittavat yhteistyön

Lue lisää