Työntekijöiden laadukas perehdyttäminen ja systemaattinen osaamisen kehittäminen vaikuttavat suoraan toiminnan turvallisuuteen ja laatuun. Parhaat oppimistulokset ja työntekijöiden motivaatio uuden oppimiseen saavutetaan aina monimuotokoulutuksella. Osana kokonaisuutta kannattaa aina hyödyntää laadukasta verkkokoulutusta. Qreformin valmiskursseista löytyy sisältöjä, joilla voit varmistaa työntekijöiden perusosaamisen nopeasti, mitattavasti ja kustannustehokkaasti.

UUTINEN
Miksi verkkokoulutusta kannattaa hyödyntää työntekijöiden kouluttamisessa?

UUTINEN
Miksi verkkokoulutusta kannattaa hyödyntää työntekijöiden kouluttamisessa?

27.10.2020

Työntekijöiden laadukas perehdyttäminen ja systemaattinen osaamisen kehittäminen vaikuttavat suoraan toiminnan turvallisuuteen ja laatuun. Parhaat oppimistulokset ja työntekijöiden motivaatio uuden oppimiseen saavutetaan aina monimuotokoulutuksella. Osana kokonaisuutta kannattaa aina hyödyntää laadukasta verkkokoulutusta. Qreformin valmiskursseista löytyy sisältöjä, joilla voit varmistaa työntekijöiden perusosaamisen nopeasti, mitattavasti ja kustannustehokkaasti.

Työturvallisuuslain mukaan työntekijälle on annettava riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Kaikki valmisverkkokurssimme soveltuvat erinomaisesti osaksi perusperehdytystä ja tukevat näin työturvallisuuslain perehdyttämisvelvoitteen toteuttamista.

Perehdytyksen lisäksi verkkokursseja voi hyvin hyödyntää valittujen turvallisuusteemojen esille nostamisessa ja tukea näin kyseisen turvallisuusalueen kertausta ja teemakampanjoita. Valmiskurssimme käsittelevät aiheita aina hyvin käytännönläheisesti esimerkkien ja harjoitusten avulla. Kursseissa painotetaan riskien havainnointia, tunnistamista ja arviointia jo ennen kuin ne muuttuvat vaaratilanteiksi. Kursseista saa myös konkreettisia toimintatapoja hätä- ja vaaratilanteissa toimimiseen.

Käytännönläheiset kurssit motivoivat työntekijöitä, koska niistä koetaan saavan aidosti hyötyä omaan työhön. Verkkokoulutus tuo myös joustavuutta koulutukseen, kun työntekijä voi suorittaa verkkokurssin itselle sopivana työaikana.

Teoria haltuun verkkokurssilla ennen käytännön harjoittelua

Verkkokoulutuksella tehostetaan myös kouluttajien tai perehdyttäjien ajankäyttöä. Kun työntekijät opiskelevat perustiedot ja teorian verkkokurssilla, käytännön harjoittelussa voidaan edetä nopeammin syvemmälle aiheeseen ja tehostaa näin kaikkien ajankäyttöä sekä tietysti oppimistuloksia.

Esimerkiksi työntekijöitä voidaan velvoittaa suorittamaan paloturvallisuuden verkkokoulutus ennen lähiopetuksena pidettävää alkusammutusharjoitusta. Jos verkkokurssia ei ole suoritettu, ei työntekijä pääse osallistumaan lähiopetukseen.

Kurssien sisällöstä vastaavat aina kokeneet alan asiantuntijat ja kurssit pilotoidaan sekä testataan yhteistyöorganisaatioidemme käyttäjillä ennen julkaisua. Tämä tuotantomalli varmistaa sisällön laadun ja kattavuuden.

Mitattavaa koulutusta

Verkkokoulutusjärjestelmästä saadaan aina ajantasainen tilannetieto perehdytyksen ja koulutusten tilasta. Koulutus on aina investointi, joka vaatii sekä aikaa että rahaa, joten suoritusten läpimenoa tulisi seurata ja varmistaa, että sovitut koulutukset myös hoidetaan sovitussa aikataulussa. Onnistuneen ja mitattavan koulutuksen hyödyt ovat kuitenkin helposti laskettavissa säästyneenä työaikana ja vähentyneinä vaaratilanteina jokaisena työpäivänä.

Tutustu valmiskurssivalikoimaamme ja pyydä esittely lähettämällä viestiä info@qreform.com.

Uutiset

Puutteellinen osaaminen on turvallisuusriski

Varmista työntekijöiden turvallisuus osaamisen hallinnan järjestelmien avulla.

Lue lisää

Digitaalinen laitepassi

Helppo tapa ylläpitää ja seurata henkilökunnan lakisääteistä laiteosaamista.

Lue lisää

2020-11-11T14:02:05+02:00