Henkilöstön hyvä turvallisuusosaaminen vähentää työpaikalla syntyviä vaaratilanteita ja riskejä. Oman henkilökunnan turvallisuuden lisäksi yrityksen tulee huolehtia sen eri alueilla tai toiminnoissa työskentelevien urakoitsijoiden, alihankkijoiden tai vuokrahenkilöstön turvallisuudesta.

Tarjoamme valmiita verkkokoulutuksia sekä erilaisia teemaluentoja ja koulutuksia henkilöstön turvallisuus- ja laatuosaamisen parantamiseen. Tehokkailla ja käytännönläheisillä koulutuksillamme varmistetaan, että kaikkien työntekijöiden perusosaaminen ja asenteet ovat kohdallaan.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Verkkokoulutusohjelmat ja verkkokurssit

Potilasturvallisuutta taidolla
-verkkokoulutus

Turvallisuutta taidolla
-verkkokoulutus

Potilasturvaportti,
teemaverkkokurssit

Kotihoitoa turvallisesti
-verkkokurssi

Safety Through Skill
e-learning

Tietoturvan
perusteet
-verkkokoulutus

Tietosuojan
perusteet
-verkkokoulutus

Paloturvallisuutta taidolla
-verkkokoulutus

Teemaluennot ja koulutukset

  • Inhimilliset tekijät turvallisuuskriittisessä työssä
  • Virheiden hallinta korkean riskin toimialoilla
  • Työmenetelmät turvallisuuden perustana
  • Turvallisuuskävelyt turvallisuusjohtamisen tukena
  • Vaaratilanteiden raportointi – tilastoinnista tuloksiin
  • Turvallisuustutkinnan menetelmät
  • Turvallisuuskulttuurin arviointi ja kehittäminen
  • Turvallisuuden hallinta – mitä voimme oppia ilmailusta?

Suositut kouluttajamme

Pekka Erkama

Pekka Erkama

Pekka Erkama on turvallisuusjohtamisen ja inhimillisten tekijöiden asiantuntija, joka on erikoistunut riskien- ja virheidenhallintaan sekä osaamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen turvallisuuskriittisissä organisaatioissa.

Pekalla on kahdenkymmenen vuoden ajalta laaja-alaista kokemusta sekä johdon konsultoinnista että operatiivisen henkilöstön koulutuksesta eri toimialoilla.

Pekalla on liikennelentäjän työn kautta käytännön kokemusta riskien- ja virheidenhallinnan työmenetelmien hyödyntämisestä turvallisuuskriittisessä työssä. Hän on keskittynyt erityisesti inhimillisten tekijöiden teorioiden ja ilmailussa käytettävien toimintamallien soveltamiseen eri toimintaympäristöissä.

Arto Helovuo

Arto Helovuo

Arto Helovuo on Suomen johtavia inhimillisten tekijöiden ja turvallisuuden hallinnan asiantuntijoita. Hän on yli kahden kymmenen vuoden ajan toiminnallaan pyrkinyt lisäämään ymmärrystä inhimillisten virheiden hallinnasta korkean riskin toimialoilla.

Arto on kysytty puhuja ja tunnettu asiantuntija, joka on ollut mukana kansallisissa hankkeissa mm. ilmailun, merenkulun, sekä terveydenhuollon laadun ja turvallisuuden kehittämiseksi.

Hänellä on liikennelentäjän työnsä kautta käytännön kokemukseen nojaava näkökulma operatiivisen työn riskien hallintaan, sekä useiden ilmailualan esimiestehtävien myötä vahva osaaminen turvallisuuskriittisten organisaatioiden johtamiseen.

Timo Honkavaara

Timo Honkavaara

Timo Honkavaara on laatujohtamisen teorian ja käytännön yhteen sovittaja. Timo on toiminut useissa vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä ilmailualalla. Hänellä on vahva osaaminen strategisessa johtamisessa, liiketoiminnan kehittämisessä sekä muutoshankkeiden toteutuksessa ja johtamisessa.

Honkavaara on perehtynyt arvoverkostojen johtamisen ja ohjauksen menetelmiin strategisen johtamisen sekä vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuudenhallinnan näkökulmista.

Ota yhteyttä
Tilaa blogiartikkelit