Loading...
Kotihoitoa turvallisesti2019-02-08T09:58:43+00:00

Kotihoitoa turvallisesti -verkkokurssi tarjoaa perustietoa ja käytännön toimintatapoja kotihoidon työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden parantamiseksi. Verkkokurssi auttaa näkemään turvallisuuden tärkeänä osana kotihoidon arkea. Kurssi sisältää käytännön esimerkkejä tyypillisistä kotihoidon riskeistä, kuinka toimia vaaratilanteissa ja miten työntekijä voi omalla toiminnallaan ennaltaehkäistä vaaratilanteiden syntymistä. Omaa turvallisuutta parantamalla, työntekijä parantaa myös asiakkaansa turvallisuutta.

Koulutus

 • Nostaa esille tyypillisiä kotihoidon riskejä ja kuinka niihin voidaan vaikuttaa.
 • Painottaa riskien havainnointia ja tunnistamista ennen kuin ne muuttuvat vaaratilanteiksi.
 • Keskittyy työntekijän ja asiakkaan turvallisuuden parantamiseen yhdessä työnantajan kanssa.
 • Selventää potilastietosuojaa ja vaitiolovelvollisuuteen liittyviä asioita.
 • Vuorovaikutteinen kurssitoteutus mahdollistaa oppimisen uudella tavalla.

Sisältö

Turvallinen työympäristö

 • Turvallisuus osana arkikokemusta
 • Kotihoidon haasteet turvallisuudelle
 • Turvallisuus vaatii yhteistyötä

Kuinka toimia vaaratilanteessa?

 • Asiakkaan katoaminen
 • Henkinen ja fyysinen väkivalta
 • Aggressiivisen käytöksen tunnistaminen
 • Uhkaavien tilanteiden ennakointi
 • Uhkaavan tilanteen kohtaaminen
 • Väkivaltainen tilanne asiakkaan kotona
 • Ryöstötilanne

Tilanteen jälkihoito

 • Väkivaltaisen tilanteen jälkeen
 • Vaaratilanteesta toipuminen
 • Poikkeavan tilanteen raportointi

Ennaltaehkäisy

 • Turvallinen työmatka
 • Kodin paloturvallisuus
 • Tulipaloriskin vähentäminen
 • Palovaroitin havaitsee palon varhain
 • Tapaturmien estäminen
 • Hygienia osana turvallisuutta

Potilastietosuoja

 • Potilastiedot ovat yksityisiä
 • Potilastietosuoja verkossa
 • Vaitiolovelvollisuus ja sosiaalihuolto

Yhteistyössä

Kotihoitoa turvallisesti -verkkokurssin on tuottanut Qreform Oy. Kurssin sisältöasiantuntijoina ja -kumppaneina ovat toimineet:

 • Suomen Palopäällystöliitto ry
 • Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala
 • Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala
 • Soite, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
 • Aluejohtaja, erikoissairaanhoitaja Nina Lyly

Kesto

Kurssin suorittaminen kestää noin 30 minuuttia. Hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen.

Kenelle

Kotihoidon parissa työskentelevä hoito- ja hoivahenkilökunta.

Lisätietoja

Kun haluat lisätietoja tai tilata verkkokurssin, täytä Ota yhteyttä –lomake ja olemme sinuun yhteydessä.

Ota yhteyttä
Tilaa blogiartikkelit