Tietoturvan perusteet -verkkokurssi käsittelee tietoturvan perusasioita toimialasta riippumatta. Pääpaino on arjen työskentelyssä ja siinä miten jokainen voi päivittäisellä toiminnallaan vaikuttaa omaan ja yrityksen tietoturvaan.

Verkkokurssilla perehdytään tietoturvan keskeisiin käsitteisiin ja osa-alueisiin kuten tiedon salassapidon periaatteisiin ja käytäntöihin sekä työntekijän vastuuseen salassa pidettävän tiedon käsittelyssä. Kurssi tarjoaa käytännön esimerkkejä työasemien turvalliseen käyttöön ja salasanojen hallintaan sekä tietoa mitä tietoturvariskejä internetin, sähköpostin tai sosiaalisen median käytössä tulee huomioida.

Sisältö

Johdanto tietoturvaan

Miksi tietoturva on tärkeää?

 • Mihin tietoturvaa tarvitaan?
 • Tietoturvan osa-alueet

Tietoturva työpaikalla

 • Tietoturvan vastuut ja organisointi
 • Työntekijän salassapitovelvollisuus
 • Salasanat ja käyttäjätunnukset
 • Ohjelmistot ja laitteet
 • Laitteiden käyttäminen yrityksen verkossa
 • Työsähköpostin käyttö
 • Sähköpostin käytössä huomioitavaa
 • Tiedon käsittely ja tallentaminen
 • Harkitse ennen kuin klikkaat
 • Tietoturva sosiaalisessa mediassa
 • Työaseman lukitseminen
 • Puhtaan pöydän ja näytön periaate
 • Toimitilojen turvallisuus
 • Ulkopuolisen työympäristön turvallisuus

Ilmoitusvelvollisuus tietoturvahavainnoista

Muista nämä tietoturvasta

Loppuvisa

Kesto

Kurssin suorittaminen kestää noin 20 minuuttia. Kun olet suorittanut kurssin hyväksytysti, voit tulostaa todistuksen opintosuorituksestasi.

Kenelle

Koulutus sopii eri organisaatioille toimialasta riippumatta. Kohderyhmänä on kaikki työntekijät. Kurssi soveltuu hyvin mm. osaksi uusien työntekijöiden perusperehdytystä.

Lisätietoja

Kun haluat lisätietoja tai tilata verkkokurssin, täytä Ota yhteyttä –lomake niin olemme sinuun yhteydessä.

Ota yhteyttä
Tilaa blogiartikkelit