Laatuportin ilmoittamis- ja raportointiosa täydentyy vuoden vaihteessa lomakkeistolla ja mobiilipalvelulla, joilla voidaan helposti raportoida ja kerätä tietoa suorituksista ja prosesseista, jotka johtavat hyviin tai erinomaisiin lopputuloksiin.

UUTINEN
Ilmoita positiiviset turvallisuushavainnot Laatuportissa

UUTINEN
Ilmoita positiiviset turvallisuushavainnot Laatuportissa

27.11.2019

Laatuportin ilmoittamis- ja raportointiosa täydentyy vuoden vaihteessa lomakkeistolla ja mobiilipalvelulla, joilla voidaan helposti raportoida ja kerätä tietoa suorituksista ja prosesseista, jotka johtavat hyviin tai erinomaisiin lopputuloksiin.

Kerätyt hyvät käytännöt ja onnistumiset kootaan Laatuportin tapahtumatietokantaan, josta ne siirtyvät automaattisesti käsittelyyn määritellyille vastuuhenkilöille. Ilmoittaja itse saa jatkuvasti ajantasaisen tiedon siitä, millaisiin toimenpiteisiin ilmoitus johtaa.

Positiivisen havainnon tekijä voi kohdistaa havainnon osastoon, tiimiin, tai henkilöön sekä tyypittää havainnon lajin eli oletetaanko sen vaikuttavan positiivisesti esim. potilasturvallisuuteen, työturvallisuuteen, yhteishenkeen tai toimintakulttuuriin. Nämä alueet voidaan määritellä vapaasti organisaation oman toimintatavan mukaan.

Positiivisista havainnoista voidaan määritellä julkaisu- ja toimeenpanotehtäviä eri henkilöille ja näiden tehtävien suoritusta voidaan seurata Laatuportin normaaleilla seurantatoiminnoilla.

Mikä on positiivinen turvallisuushavainto?

Positiivinen turvallisuushavainto tarkoittaa hyvän käytännön huomioimista sekä jakamista koko organisaation tietoon. Keräämällä onnistuneita toimintatapoja voidaan oppia toimimaan paremmin sekä etsiä erinomaisia tapoja sopeutua muuttuviin työolosuhteisiin tai tilanteisiin. Löydettyjä hyviä käytäntöjä voidaan yksilöidä ja jatkojalostaa laajempaan käyttöön työyhteisössä.

Positiivisen ilmoituksen suorituksesta tai toimintatavasta voi tehdä kuka tahansa organisaatiosta tai sen ulkoisista sidosryhmistä. Parhaimmillaan positiivinen turvallisuushavainto ennaltaehkäisee riskejä ja parantaa työilmapiiriä.

Uutiset

Laatuportti

Laatuportti pohjautuu Rego-järjestelmään, jolla on jo yli 180 000 käyttäjää.

Lue lisää

Vaaratapahtumien raportointi

Kehitä turvallisuutta oppimalla.

Lue lisää

2020-09-18T12:37:54+03:00