Laajasti sote-alan toimintayksiköissä käytössä olevan Potilasturvaportti-palvelun asiakas- ja potilasturvallisuuden verkkokoulutussisällöt uudistuvat syksyn 2022 aikana. Uusissa koulutussisällöissä huomioidaan entistä laajemmin koko sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet, erityisesti sosiaalipuolen toiveita on kuunneltu uudistuksen yhteydessä. Uudet verkkokoulutukset päivittyvät palveluun vaiheittain.

UUTINEN
Potilasturvaportin verkkokoulutukset uudistuvat syksyn 2022 aikana

UUTINEN
Potilasturvaportin verkkokoulutukset uudistuvat syksyn 2022 aikana

8.6.2022

Laajasti sote-alan toimintayksiköissä käytössä olevan Potilasturvaportti-palvelun asiakas- ja potilasturvallisuuden verkkokoulutussisällöt uudistuvat syksyn 2022 aikana. Uusissa koulutussisällöissä huomioidaan entistä laajemmin koko sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet, erityisesti sosiaalipuolen toiveita on kuunneltu uudistuksen yhteydessä. Uudet verkkokoulutukset päivittyvät palveluun vaiheittain.

Jo vuodesta 2015 lähtien Potilasturvaportti-palvelu on tarjonnut laadukasta asiakas- ja potilasturvallisuuden verkkokoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville ammattilaisille ja opiskelijoille. Potilasturvaportti verkkokoulutussisältöineen on laajasti aktiivisessa käytössä sote-puolen toimintayksiköissä. Potilasturvaportin suoritusraporttien mukaan vuosien 2018-2021 aikana Potilasturvaportissa tehtiin koulutussuorituksia reilusti yli 200 000.

Verkkokoulutusten tulee vastata muuttuneita koulutustarpeita

”Potilasturvaportin edellisestä päivityksestä on vierähtänyt aikaa ja sote-puolella on tapahtunut paljon. Ohjeistuksiin on tullut päivityksiä ja mm. sosiaalipuolen huomioiminen koulutussisällöissä on ollut näkemyksemme mukaan tarpeellista – ja tämä on ollut myös asiakaspalautteissa toiveena”, kertoo Qreformin operatiivinen johtaja Jaana Raaska.

”Verkkokoulutusten uudistuksessa huomioimme myös STM:n uuden Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026 sisällön ja ohjeistukset. Muun muassa Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus, joka on keskeinen sisältökokonaisuus koko Potilasturvaportissa, muuttaa nimensä Asiakas- ja potilasturvallisuutta taidolla -koulutukseksi. Vaikka koulutuksen nimi muuttuu ja kurssisisällöt päivittyvät, koulutuksen hyväksi todettu ja asiakkaiden pitämä peruskonsepti pidetään ennallaan”, sanoo Raaska.

Uudet päivitetyt koulutussisällöt julkaistaan vaiheittain

Potilasturvaportti sisältää kaiken kaikkiaan 45 verkkokurssia, joten projekti vie aikaa ja uudet verkkokurssit päivittyvät palveluun vaiheittain.

Ensi vaiheessa päivittyy suomenkielinen Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuskokonaisuus ja sen jälkeen palvelussa olevat teemakurssit. Uudistunut Asiakas- ja potilasturvallisuutta taidolla -koulutus julkaistaan syksyn 2022 aikana ja teemakurssit vuoden loppuun mennessä. Tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan Potilasturvaportin pääkäyttäjiä.

Muista myös erityisesti sosiaalipalveluille toteutettu Asiakasturvallisuutta taidolla -koulutus

Potilasturvaporttiin on saatavissa lisäsisältönä Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuskokonaisuus, joka on toteutettu erityisesti avohuollossa työskenteleville sosiaalipalvelujen työntekijöille. Koulutus täydentää erinomaisesti jatkossakin sosiaalihuollolle suunnattua kurssitarjontaa Potilasturvaportissa.

Jos et ole vielä tutustunut Asiakasturvallisuutta taidolla -koulutukseen, ota yhteyttä ja pyydä demotunnukset!

Uutiset

Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus

Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus sosiaalipalveluille

2022-06-08T09:42:06+03:00