Laadukasta verkkokoulutusta potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiseen

Potilasturvaportti tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville ammattilaisille ja opiskelijoille laadukasta verkkokoulutusta potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Palvelun avulla työntekijät pääsevät joustavasti opiskelemaan heille sopivana ajankohtana potilas- ja asiakasturvallisuuden verkkosisältöjä ja ylläpitämään omaa ammatillista osaamista.

Potilasturvaportti on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa yhteistyössä kehitetty kokonaisratkaisu kansallisen Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelman toimeenpanon tueksi. Palvelu on käytössä lähes kaikissa Suomen julkisen sektorin toimintayksiköissä ja useilla yksityisillä palveluntuottajilla.

Laadukasta verkkokoulutusta potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiseen

Potilasturvaportti tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville ammattilaisille ja opiskelijoille laadukasta verkkokoulutusta potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Palvelun avulla työntekijät pääsevät joustavasti opiskelemaan heille sopivana ajankohtana potilas- ja asiakasturvallisuuden verkkosisältöjä ja ylläpitämään omaa ammatillista osaamista.

Potilasturvaportti on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa yhteistyössä kehitetty kokonaisratkaisu kansallisen Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelman toimeenpanon tueksi. Palvelu on käytössä lähes kaikissa Suomen julkisen sektorin toimintayksiköissä ja useilla yksityisillä palveluntuottajilla.

Potilasturvaportin koulutussisällöt

Potilasturvaportin peruspalveluun sisältyy Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus, josta on saatavana versiot potilastyössä toimiville terveydenhuollon ammattilaisille sekä tukipalveluissa työskenteleville työntekijöille. Palveluun sisältyy lisäksi seitsemän potilas- ja asiakasturvallisuuden teemakurssia.

Uutena lisäpalveluna Potilasturvaporttiin on saatavana erityisesti sosiaalihuollon tarpeisiin räätälöity Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus.

Palvelun hyödyt

  • Laadukasta koulutusta – kehitetty yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa
  • Palvelun kautta voi suorittaa Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen
  • Soveltuu erinomaisesti osaksi potilas- ja asiakasturvallisuuden monimuotokoulutusta ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä
  • Edistää turvallisuutta – käytännönläheinen koulutus haastaa työntekijöitä kiinnittämään huomiota omiin ja organisaation toimintatapoihin potilas- ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta
  • Verkkokoulutus on kustannustehokas ja joustava koulutustapa
  • Koulutussuoritukset tallentuvat palveluun – raporttitieto ja todistukset saatavilla palvelusta koska tahansa

Potilasturvaportin koulutussisällöt

Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus

Laajasti käytössä oleva käytännönläheinen koulutuskokonaisuus on suunnattu välittömässä potilastyössä toimiville työntekijöille. Koulutuksesta on myös tiivistetty versio tukitoiminnoissa työskenteleville henkilöille. Koulutuksista löytyy suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Lue lisää

Potilas- ja asiakasturvallisuuden teemakurssit

Teemakurssit käsittelevät aina ajankohtaisia aiheita kuten riskienhallintaa, potilaan tunnistamista, turvallista tiedonkulkua, vaaratapahtumien raportointia jne. Kurssit soveltuvat hyvin ammatillisen osaamisen ylläpitoon sekä perehdytysprosessin tueksi.

Lue lisää

Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus sosiaalipalveluille

Koulutuskokonaisuus perehdyttää avohuollossa työskentelevät sosiaalipalvelujen työntekijät asiakasturvallisuuden keskeisiin osa-alueisiin ja auttaa edistämään turvallisia toimintatapoja. Koulutus on tilattavissa lisäsisältönä Potilasturvaporttiin.

Lue lisää

Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus

Laajasti käytössä oleva käytännönläheinen koulutuskokonaisuus on suunnattu välittömässä potilastyössä toimiville työntekijöille. Koulutuksesta on myös tiivistetty versio tukitoiminnoissa työskenteleville henkilöille. Koulutuksista löytyy suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Lue lisää