Tietoturvallinen ja kustannustehokas ratkaisu Whistleblow-ilmoitusten käsittelyyn

Ilmoittajansuojelulaki on tullut voimaan 1.1.2023. Laki edellyttää, että vähintään 50 työntekijää työllistävät yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiot perustavat sisäisen ilmoituskanavan.

Ilmoittajan suojaa koskevalla lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin direktiivi, jolla vahvistetaan väärinkäytöksistä ilmoittavien suojelua ja joka tunnetaan nimellä Whistleblower- tai Whistleblowing-direktiivi. Sen tavoitteena on varmistaa, että ihmiset, jotka havaitsevat tai epäilevät työssään väärinkäytöksiä, voivat ilmoittaa niistä turvallisesti.

Sisäinen ilmoituskanava on otettava käyttöön kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Ne organisaatiot, joissa on säännöllisesti enintään 249 työntekijää, on sisäinen ilmoituskanava otettava käyttöön kuitenkin viimeistään 17 päivänä joulukuuta 2023.

Organisaation tulee nimetä käsittelyyn osallistuvat henkilöt ja ilmoituksen käsittelyprosessi on kuvattava tarkasti. Ilmoituksen tekijän tulee saada vastaanottoilmoitus seitsemän päivän sisällä ilmoituksen tekemisestä. Ilmoittajalle tulee myös toimittaa kolmen kuukauden sisällä tieto siitä, mihin toimenpiteisiin ilmoituksen jättämisen jälkeen on ryhdytty.

Rego Whistleblow varmistaa luotettavan ja vastuullisen käsittelyprosessin

Rego Whistleblow on selkeä ja helppokäyttöinen ratkaisu ilmoitusten vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Regon tietoturvallinen ja testattu ilmoitusmenettely takaa tiedon luotettavan käsittelyn.

  • Whistleblow-ilmoituksille on oma käsittelyprosessi, jossa määritellään tarkasti kaikki ne henkilöt, joilla on oikeus tarkastella saapuneita ilmoituksia
  • Ilmoittaminen voidaan tehdä omalla nimellä tai anonyymina ja ilmoittajan henkilöllisyys suojataan tarkasti
  • Ilmoittaja voi seurata käsittelyä anonyymina omalla seurantalinkillä
  • Ilmoittajalta voidaan pyytää lisätietoja käsittelyn aikana
  • Käsittelyn kulku voidaan kirjata ilmoitukseen

Miten ilmoituskanava käytännössä toimii?

Regon käyttövarman teknisen alustan avulla varmistetaan luotettava ja vastuullinen, sisäisesti ja ulkoisesti uskottava ilmoituskanava, jossa ilmoitusten käsittely ja kirjaaminen on turvattua.

Joustava ja helppo ilmoittaminen.

Ilmoitus voidaan tehdä millä päätelaitteella tahansa ja mistä tahansa.

Vahva tietoturva suojaa ilmoittajaa ja käsittelyä.

Ilmoittaja voi valita jättääkö hän ilmoituksen anonyymina tai omalla nimellään. Ilmoituksen lähettänyttä laitetta tai osoitetta ei voida jäljittää.

Ilmoituksen käsittelyyn voi osallistua useampia henkilöitä.

Rego tiedottaa ilmoittajaa käsittelyn etenemisestä lain vaatimuksen mukaan.

Järjestelmä mahdollistaa lisätietojen pyynnöt ilmoittajalta.

Kaikki ilmoittajan kanssa käyty kommunikointi tallentuu ilmoituksen käsittelyyn.

Ilmoittaja voi halutessaan seurata käsittelyä oman anonyymin linkin kautta.