Tietoturvallinen ja kustannustehokas ratkaisu Whistleblow-ilmoitusten käsittelyyn

Euroopan unionin uusi Whistleblower-direktiivi astuu voimaan vuonna 2021. Uuden direktiivin tarkoitus on auttaa puuttumaan organisaatioiden epäiltyihin väärinkäytöksiin ja epäeettiseen toimintaan.

Organisaation velvollisuudet

Direktiivi edellyttää, että vähintään 250 henkilöä työllistävät yritykset ottavat käyttöön anonyymin ilmoituskanavan eli Whistleblowing-kanavan vuoden 2021 lopussa. Pienille 50-249 henkeä työllistäville on siirtymäaika vuoden 2023 loppuun. Direktiivi koskee myös kuntia, joissa on vähintään 10 000 asukasta.

Suomessa valmisteltavan uuden lainsäädännön (ilmoittajansuojelulaki) tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti ja saa suojelua.

Organisaation tulee nimetä käsittelyyn osallistuvat henkilöt ja ilmoituksen käsittelyprosessi on kuvattava tarkasti. Ilmoituksen tekijän tulee saada vastaanottoilmoitus seitsemän päivän sisällä ilmoituksen tekemisestä. Ilmoittajalle tulee myös toimittaa kolmen kuukauden sisällä tieto siitä, mihin toimenpiteisiin ilmoituksen jättämisen jälkeen on ryhdytty.

Rego Whistleblow varmistaa luotettavan ja vastuullisen käsittelyprosessin

Rego Whistleblow on selkeä ja helppokäyttöinen ratkaisu ilmoitusten vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Regon tietoturvallinen ja testattu ilmoitusmenettely takaa tiedon luotettavan käsittelyn.

  • Whistleblow-ilmoituksille on oma käsittelyprosessi, jossa määritellään tarkasti kaikki ne henkilöt, joilla on oikeus tarkastella saapuneita ilmoituksia
  • Ilmoittaminen voidaan tehdä omalla nimellä tai anonyymina ja ilmoittajan henkilöllisyys suojataan tarkasti
  • Ilmoittaja voi seurata käsittelyä anonyymina omalla seurantalinkillä
  • Ilmoittajalta voidaan pyytää lisätietoja käsittelyn aikana
  • Käsittelyn kulku voidaan kirjata ilmoitukseen

Miten ilmoituskanava käytännössä toimii?

Regon käyttövarman teknisen alustan avulla varmistetaan luotettava ja vastuullinen, sisäisesti ja ulkoisesti uskottava ilmoituskanava, jossa ilmoitusten käsittely ja kirjaaminen on turvattua.

Joustava ja helppo ilmoittaminen.

Ilmoitus voidaan tehdä millä päätelaitteella tahansa ja mistä tahansa.

Vahva tietoturva suojaa ilmoittajaa ja käsittelyä.

Ilmoittaja voi valita jättääkö hän ilmoituksen anonyymina tai omalla nimellään. Ilmoituksen lähettänyttä laitetta tai osoitetta ei voida jäljittää.

Ilmoituksen käsittelyyn voi osallistua useampia henkilöitä.

Rego tiedottaa ilmoittajaa käsittelyn etenemisestä lain vaatimuksen mukaan.

Järjestelmä mahdollistaa lisätietojen pyynnöt ilmoittajalta.

Kaikki ilmoittajan kanssa käyty kommunikointi tallentuu ilmoituksen käsittelyyn.

Ilmoittaja voi halutessaan seurata käsittelyä oman anonyymin linkin kautta.

Whistleblower-direktiivi astuu voimaan vuoden loppuun mennessä – ota nämä asiat huomioon

Tutustu viiden kohdan muistilistaan ennen ilmoituskanavan käyttöönottoa!

Lue lisää