Tuloksellista laadun, riskien ja pätevyyksien hallintaa

Rego HSEQ-järjestelmä on kokonaisvaltainen ratkaisu laadun, riskien ja pätevyyksien hallintaan sekä osaamisen testaukseen. Rego yhdistää laatu- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toiminnot ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, jonka avulla arvioinnista, kehittämisestä ja seurannasta tulee käytännönläheistä ja tehokasta.

Rego on suunniteltu koko henkilöstön käyttöön, ei ainoastaan esimiehille tai prosessivastaaville. Käyttäjäystävällisten toimintojen ansiosta koko henkilöstö saadaan mukaan riskien ennaltaehkäisyyn ja turvalliseen työskentelyyn, jolla varmistetaan liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallinen toiminta.

Skaalautuvat palvelut

Rego on toimialariippumaton ja modulaarinen palvelukokonaisuus, jonka eri toiminnallisuudet aktivoidaan organisaation käyttöön tarpeiden mukaan.

Sujuva käyttöönotto valmiiden luokittelu- ja arviointimallien avulla

Järjestelmä tarjoaa valmiita luokittelu- ja arviointimalleja riskiarviointeihin, laaduntarkastuksiin, itsearviointeihin ja työturvallisuuteen. Järjestelmään voidaan toteuttaa myös asiakaskohtaisia kriteeristöjä, standardeja tai lomakepohjia toiminnan arviointiin ja seurantaan.

Hallittu toimenpiteiden vastuutus ja seurantaprosessi

Järjestelmään nimetty vastuuhenkilö saa automaattisesti tiedon tehdyistä ilmoituksista ja voi määritellä tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Vastuuhenkilöt ja ilmoitusten tekijät voivat seurata tehtävien ja prosessin etenemistä.

Helppokäyttöinen vaaratapahtumista ja poikkeamista ilmoittaminen

Vaaratapahtumista, laatu- ja turvallisuuspoikkeamista sekä kehittämiskohteista ilmoittaminen on nopeaa ja helppoa eri päätelaitteilla. Ilmoituksia voidaan tehdä omalla nimellä tai anonyymisti.

Työkalut pätevyyksien varmistamiseen ja osaamiseen kehittämiseen

Kattavat toiminnallisuudet verkkokoulutusten jakeluun, koulutusten hallinnointiin, osaamisen testaukseen ja pätevyyksien ylläpitoon (LMS/LXP-toiminnallisuudet).

Nopea kokonaiskuva havainnollisista raporteista

Monipuolisista raportointinäkymistä johto saa reaaliaikaista tietoa riskeistä, laatupoikkeamista ja työssä vaadittavien pätevyyksien voimassaolosta.

Integraatiorajapinnat organisaation muihin järjestelmiin

Tietoa voidaan siirtää ERP- tai HR-järjestelmistä Regoon tai Rego voi tuottaa tietoa näihin järjestelmiin. Rego tukee myös kertakirjautumista (SSO) yleisesti käytössä oleviin käyttäjähallintamenetelmiin (AD, LDAP).

Tietoturvallinen ja luotettava pilvipalvelu

Rego on pilvipalveluna toimiva järjestelmä, joka täyttää vaativat tietoturvakriteerit. Järjestelmää auditoidaan säännöllisesti. Seuraamme ja arvioimme aktiivisesti prosessejamme, infrastruktuuriamme ja järjestelmiämme.

Lue lisää aiheesta

Rego mobiilisovellus

Vaaratilannehavainnot, läheltä piti -tilanteet ja turvallisuusaloitteet helposti mobiililla.

Lue lisää