Vaativaan osaamisen testaamiseen

Rego tarjoaa tehokkaat välineet testata ja varmistaa henkilöstön osaamista, taitoja ja tapaa toimia. Regon testijärjestelmällä voidaan laatia monipuolisia testejä ja kokeita, joiden arvostelu tehdään joko automaattisesti tai arviointiin voi osallistua myös testin tarkastaja. Testit koostuvat monipuolisista kysymyksistä, jotka valitaan testin laatijan päätösten mukaan eri kysymyspankeista.

Testejä voidaan käyttää itsenäisinä kokonaisuuksina, joiden tulokset raportoidaan testattavalle ja testin järjestäjälle. Tämän lisäksi testi voidaan helposti liittää osaksi Regon pätevyyden saavuttamis- tai ylläpito-ohjelmaa.

Valmistautuminen testiin harjoituskokeilla

Regon testijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden tehdä harjoituskokeita, joilla voi testata omaa osaamistaan ja harjoitella tulevaa testiä varten. Harjoituskokeet simuloivat oikeaa testitilannetta ja sisältävät kysymysten lisäksi palautteet, jolloin testintekijälle näytetään oikea vastaus sekä annetaan perustelut vastauksille.

Raporttitiedon pohjalta osaamisvajeet ja kehityskohteet selville

Kaikkien testien tuloksista saadaan kattavat raportit sekä osallistujalle että testaajalle.

Raportoinnista saadaan tietoa mm. siitä miten testattavat ovat vastanneet ja mitkä asiat ovat olleet heille vaikeita. Hyödyntämällä näitä tuloksia organisaatio voi kehittää koulutusohjelmiaan vastaamaan paremmin työntekijöiden koulutustarpeita erityisesti osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Toiminnot

  • Monipuoliset kysymystyypit
  • Kysymysten luokittelu ja kategoriat
  • Automaattinen kokeen laatiminen ja tarkastus
  • Testausprosessin hallinta (testien ajastaminen, sallittujen uusintojen määrittäminen)
  • Mahdollisuus liittää testit osaksi pätevyyden saavuttamisohjelmia
  • Harjoituskokeet testeihin, mahdollisuus myös testien opiskelukäyttöön
  • Kattavat raportit testituloksista

Työvuoropätevyyksien hallinta

Minimoi riskit ja varmista riittävä osaaminen kaikissa työvuoroissa.

Lue lisää

Turvallisuutta taidolla -verkkokoulutus

Kurssipaketti turvallisuuden keskeisistä teemoista työntekijöiden perehdytykseen.

Lue lisää

Vaaratapahtumat ja turvallisuuspoikkeamat

Kehitä turvallisuutta vaaratapahtumista oppimalla.

Lue lisää