Osaaminen on turvallisen ja laadukkaan toiminnan perusta

Turvallisuus ja laatu rakentuvat yhteistyössä, jossa jokaisen työntekijän asenteella ja osaamisella on merkitystä. Rego Pätevyyksien hallinta ja Rego Työvuoropätevyyksien hallinta sisältävät monipuoliset toiminnot henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä erilaisten työssä vaadittavien pätevyyksien hallinnointiin ja ylläpitoon.

Pätevyysvaatimuksen perusteena voi olla

 • Laki- tai viranomaisvaatimukset
 • Alalla vakiintuneita osaamisvaatimukset
 • Työnjohtopätevyydet
 • Koneen tai laitteen käyttöosaaminen
 • Prosessi- tai menetelmäosaaminen

Rego Pätevyyksien hallinta

 • Koulutus- ja pätevyysrekisteri
 • Pätevyyksien saavuttamisohjelmat
 • Pätevyyksien ylläpito
 • Automaattiset ilmoitukset pätevyyksien vanhenemisista
 • Koulutusten hallinta

Koulutus- ja pätevyysrekisteri

Yksinkertaisin muoto pätevyyksien hallinnasta on Regon pätevyysrekisteri, johon voidaan kirjata henkilön suorittamat koulutukset sekä voimassaolevat pätevyydet. Pätevyyksille voidaan kirjata saavuttamisaika ja voimassaolo sekä automaattiset hälytykset pätevyyden uusinta-ajan lähestyessä.

Aikaan ja suorituksiin sidotut pätevyyksien saavuttamisohjelmat

Regossa jokaiselle työroolille tai -tehtävälle voidaan määritellä pätevyysvaatimus, jota työtehtävän suorittaminen edellyttää. Kukin pätevyys saavutetaan määritellyllä pätevyyden saavuttamisohjelmalla, joka voi sisältää vaatimuksia erilaisten dokumenttien opiskelusta, verkko- tai lähivalmennusten suorituksista, näytöistä työtehtävissä, työkokemuksesta tai ammatillisesta peruskoulutuksesta.

Työtehtävään vaadittava osaaminen ja pätevyydet voidaan varmistaa nopeasti kaikkien työntekijöiden osalta.

Automaattiset ilmoitukset pätevyyksien vanhenemisista

Regon avulla esimiehet, työnjohto ja työntekijät pysyvät aina ajan tasalla pätevyyksien voimassaolosta ja niiden ylläpidon vaatimuksista. Pätevyyksien ylläpito varmistetaan automaattisella työnkululla, joka lähettää automaattisesti työntekijöille henkilökohtaiset ilmoitukset ja lisäkoulutuskutsut, kun jokin pätevyyden osa-alue järjestelmässä sitä vaatii.

Kertauskoulutusohjelmien sisällöt ja aikataulut voidaan määritellä ja automatisoida ennalta, jolla varmistetaan tehtäväkohtaisesti työntekijän ajantasaiset tiedot ja osaaminen.

Koulutusten hallinta

Regon avulla voidaan hallinnoida ja seurata myös kaikkia yleisiä koulutusohjelmia. Työntekijöiden perehdytys-, työturvallisuus-, vaatimustenmukaisuus- tai menetelmäkoulutukset voidaan toteuttaa helposti Regon saavuttamisohjelmina.

Oppimispolut tai koulutusohjelmat voivat koostua monista eri sisältötyypeistä

 • Verkkokurssit
 • Webinaarit ja videot
 • Lähivalmennukset
 • Näytöt
 • Sähköiset dokumentit ja julkaisut

Rego tarjoaa perinteisiä LMS- ja LXP-järjestelmiä tehokkaammat toiminnot organisaation kriittisen osaamisen tilannekuvan ylläpitoon.

Systemaattinen osaamisen johtaminen varmistaa Nesteen prosessiturvallisuutta | Qreform

Systemaattinen osaamisen johtaminen varmistaa Nesteen prosessiturvallisuutta

Neste hallinnoi tuotannon työntekijöiden pätevyyksiä Qreformin toteuttamalla L2O-järjestelmällä.

Lue lisää

Turvallisuutta taidolla -verkkokoulutus

Erinomainen koulutuspaketti työntekijöiden perusperehdytykseen ja turvallisuuskampanjoiden tueksi.

Lue lisää