REGO MOBIILISOVELLUS
Varmuutta. Nopeutta.
Käyttäjäystävällisyyttä.

Rego mobiilisovellus
Varmuutta. Nopeutta.
Käyttäjäystävällisyyttä.

Rego mobiilisovelluksen avulla varmistetaan organisaation kriittisten turvallisuusohjeistuksen ja toimintaohjeiden jakelu eri sidosryhmille sekä turvallisuushavaintojen ja läheltä piti -tilanteista ilmoittaminen mistä ja koska tahansa.

Rego on selainpohjainen ja responsiivinen järjestelmä, jossa kaikkien Regon toimintojen käyttö onnistuu yleisimmillä selaimilla sekä eri mobiililaitteilla. Regon selainpohjaista käyttöä voidaan laajentaa Regon mobiilisovellusmoduulilla.

Nopea ja helppokäyttöinen turvallisuushavainnoista ilmoittaminen

Turvallisuushavaintojen tai läheltä piti -tilanteista ilmoittamisen kynnys tulisi tehdä henkilöstölle, kumppaneille ja asiakkaille mahdollisimman helpoksi, jotta organisaation johto saa todellisen kuvan turvallisuus- ja riskitasosta sekä kehittämiskohteista.

Rego mobiilisovelluksella turvallisuus-, laatu- ja kehittämiskohdehavaintojen kirjaus käy nopeasti ja helposti. Havaintoihin voidaan liittää tarvittaessa valokuvia selventämään asiaa. Käyttäjä voi myös tehdä mm. vaaratilanneilmoituksen halutessaan anonyymisti.

Ilmoitukset siirtyvät suoraan Rego-järjestelmän raportointiosioon, jossa ne käsitellään, vastuutetaan ja tilastoidaan automaattisesti. Regosta saadaan aina ajan tasalla oleva tieto yksittäisen vaaratilanneilmoituksen käsittelyn tilasta.

Rego mobiilisovelluksen käyttökohteita:

  • Vaaratilannehavainnot
  • Läheltä piti -tilanteet
  • Turvallisuusaloitteet
  • Asiakaspalautteet
  • Reklamaatiot

Kriittiset toimintaohjeet saatavilla missä tahansa olosuhteissa

Rego mobiilisovelluksen avulla organisaation kriittiset turvallisuuteen liittyvät turvallisuusohjeistus ja toimintaohjeet saadaan jaettua helposti koko henkilöstölle, alihankkijoille, vierailijoille ja kumppaneille. Toimintaohjeisiin perehtyminen ja sisällön selaaminen on käyttäjälle selkeää ja helppokäyttöistä. Ohjeistus ja toimintaohjeet ovat aina saatavilla, myös offline-tilassa.

Mobiiliohjeistuksen sisältö muokataan asiakkaan turvallisuusohjeistuksen ja tarpeiden mukaiseksi. Myös ohjeistuksen ulkoasu (ikonit, värit, logot) määritellään organisaation visuaalisen linjan mukaiseksi.

Ohjeistuksen sisällön ylläpito tehdään Rego-järjestelmän kautta, josta päivitetyt tiedot siirtyvät automaattisesti mobiilisovellukseen.

Rego mobiilisovelluksen käyttöönotto edellyttää, että organisaatiolla on käytössä Rego HSEQ-järjestelmän selainpohjainen turvallisuusohjeistus ja vaaratilanneilmoitukset -moduuli.

Digitaalinen laitepassi

Helppokäyttöinen tapa seurata ja ylläpitää henkilökunnan lakisääteistä laiteosaamista.

Lue lisää

Pätevyyksien hallinta ja osaamisen kehittäminen

Työntekijöiden perehdyttämiseen, osasto- ja yksikkökohtaisen osaamisen varmistamiseen sekä pätevyyksien jatkuvaan ylläpitoon.

Lue lisää

Vaaratapahtumien raportointi

Tuloksellista turvallisuuden ja laadun kehittämistä vaaratapahtumista oppimalla.

Lue lisää