Minimoi riskit ja varmista riittävä osaaminen kaikissa työvuoroissa

Terveydenhuolto, prosessiteollisuus, energia-ala ja liikenne edustavat toimialoja, joiden työntekijöiltä vaaditaan lakisääteisten pätevyyksien lisäksi osaamista ja pätevyyksiä, jotka voivat olla hyvinkin kriittisiä läheltä piti- tai vaaratilanteissa. Esimiesten tehtävänä on varmistaa, että moniammatillisissa työryhmissä ja -vuoroissa on riittävä määrä työntekijöitä, joilla on työn tekemiseen vaadittava osaamistaso.

Rego Työvuoropätevyyksien hallinnan avulla pystytään digitalisoimaan koko osaamisen ja pätevyyksien hallinnan määrittely-, ylläpito- ja suunnitteluprosessi. Lopputuloksena säästetään aikaa ja kustannuksia sekä saadaan aina ajan tasalla olevaa tietoa pätevyyksien tilasta työntekijä-, tiimi- ja työvuorotasolla.

Rego Työvuoropätevyyksien hallinta

  • Työvuoromatriisin pätevyysvaatimusten määrittely ja hallinnointi
  • Resurssien käytön suunnittelu ja simulointi
  • Osaamistilanteen ja -puutteiden havainnointi yhdellä silmäyksellä
  • Työvuoropätevyyksien osaamisen simulointi

Dynaaminen suunnittelumatriisi simuloi eri tilanteita

Regossa työvuorojen osaamisen hallinta toteutetaan joustavalla suunnittelumatriisilla, jossa jokaisen työvuoron työtehtäviin määritellään vaadittavat pätevyydet. Vuoroesimiehet suunnittelevat työvuorokalenterit henkilöittäin ja järjestelmä kertoo reaaliajassa kunkin henkilön pätevyydet suhteessa työvuoron tavoitetason vaatimuksiin.

Suunnittelumatriisi auttaa tunnistamaan puutteita eri ryhmien tai vuorojen pätevyyksissä ja vertaamaan vuorojen pätevyystilanteita toisiinsa.

Suunnittelumatriisin avulla voidaan simuloida osaamisten ja pätevyyksien toteutumista tulevaisuudessa, jolloin nähdään myös mahdolliset pätevyyksien alimitoitustilanteet, jolloin koulutustoimenpiteet voidaan käynnistää riittävän ajoissa.

Hyödyt

  • Resurssienhallinnan parantuminen
  • Tiimien ja tuotantolinjojen osaamisprofiilit voidaan hahmottaa yhdellä silmäyksellä
  • Käytössä on aina ajantasainen tilannekuva koulutus- ja rekrytointitarpeista
  • Koulutussuunnitelmien vaikutusten simulointi ja arviointi tiimien ja tuotantolinjojen osaamisprofiileihin
  • Saadaan ajoissa varoitukset tilanteista, joissa on ennakoitavissa henkilöstö- ja osaamispuutteita tulevaisuudessa

Integraatiorajapinnat muihin järjestelmiin

Rego on mahdollista integroida esim. organisaation HR-järjestelmään. Työvuorokalenterit voidaan tuoda järjestelmään automaattisesti ja kalenteri voidaan määritellä tukemaan erilaisia vuororakenteita. Kalenterit ja vuororakenteet ohjaavat matriisien näyttöjä ja toimintaa.

Osaamisen testaus

Rego tarjoaa tehokkaat välineet testata ja varmistaa henkilöstön osaamista, taitoja ja tapaa toimia.

Lue lisää

Rego mobiilisovellus

Hoida vaaratilannehavainnot, läheltä piti -tilanteet, turvallisuusaloitteet, asiakaspalautteet helposti

Lue lisää