Säker hemvård -webbutbildning ja Kompetent brandsäkerhet -webbutbildning täydentävät Qreformin verkkokurssikatalogia.

UUTINEN
Suositut Kotihoitoa turvallisesti ja Paloturvallisuutta taidolla -verkkokurssit saatavilla nyt ruotsiksi

UUTINEN
Suositut Kotihoitoa turvallisesti ja Paloturvallisuutta taidolla -verkkokurssit saatavilla nyt ruotsiksi

28.8.2019

Säker hemvård -webbutbildning ja Kompetent brandsäkerhet -webbutbildning täydentävät Qreformin verkkokurssikatalogia. Kurssit pyrkivät palvelemaan paremmin ruotsinkielisiä sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä.

Suositut verkkokurssit perehdyttävät työntekijät kotihoidon tai paloturvallisuuden keskeisiin teemoihin: ne nostavat esiin tyypillisiä turvallisuusriskejä sekä kuinka niitä voidaan ennaltaehkäistä. Lisäksi kurssit tarjoavat käytännön toimintatapoja vaaratilanteissa toimimiseen.

Interaktiiviset verkkokurssit sisältävät case-esimerkkejä, tehtäviä sekä lopputentin. Verkkokurssien kesto on noin 30-50 min. Työntekijä saa kursseista todistuksen läpäistyään lopputentin hyväksytysti.

Varmista henkilökuntasi valmius ennakoida riskejä ja toimia vaaratilanteissa ja tutustu Kotihoitoa turvallisesti ja Paloturvallisuutta taidolla -verkkokurssien kuvauksiin. Tutustu kursseihin myös ruotsinkielisillä kurssisivuilla Säker hemvård ja Kompetent brandsäkerhet.

2019-08-29T10:46:04+03:00