Työtehtävään vaadittujen pätevyyksien varmistaminen on osa turvallisuutta ja laatua

Rego/Laatuportti-järjestelmä tehostaa eri työrooleissa vaadittavien pätevyyksien hallinnointia ja seurantaa sekä koulutusohjelmien suorittamista.

UUTINEN
Työtehtävään vaadittujen pätevyyksien varmistaminen on osa turvallisuutta ja laatua

UUTINEN
Työtehtävään vaadittujen pätevyyksien varmistaminen on osa turvallisuutta ja laatua […]