Potilasturvaportin verkkokoulutukset uudistuvat syksyn 2022 aikana

Laajasti sote-alan toimintayksiköissä käytössä olevan Potilasturvaportti-palvelun asiakas- ja potilasturvallisuuden verkkokoulutussisällöt uudistuvat syksyn 2022 aikana. Uusissa koulutussisällöissä huomioidaan entistä laajemmin koko sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet, erityisesti sosiaalipuolen toiveita on kuunneltu uudistuksen yhteydessä. Uudet verkkokoulutukset päivittyvät palveluun vaiheittain.