Metsähallitus hankkii työturvallisuushavaintojen ja työsuojelun riskien arviointiin Rego HSEQ-järjestelmän

Metsähallitus on valinnut uuden ”TS-työkalun” toimittajaksi Qreformin. Rego HSEQ-järjestelmä täytti parhaiten Metsähallituksen vaatimukset työturvallisuushavaintojen ketterästä käsittelystä ja hallinnoinnista sekä kokonaisvaltaisesta työsuojelun riskien arvioinnista.

UUTINEN
Metsähallitus hankkii työturvallisuushavaintojen ja työsuojelun riskien arviointiin Rego HSEQ-järjestelmän