Tampereen korkeakoulusäätiö sr on valinnut Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun uuden kokonaisvaltaisen riskienarviointi ja -hallintajärjestelmän kokonaistoimittajaksi Qreformin. Rego HSEQ-järjestelmän tuotantokäyttö alkaa elokuun lopulla.

UUTINEN
Tampereen yliopiston ja TAMKin uudeksi riskienarviointi ja
-hallintajärjestelmäksi tulee Rego

UUTINEN
Tampereen yliopiston ja TAMKin uudeksi riskienarviointi ja
-hallintajärjestelmäksi tulee Rego

9.6.2021

Tampereen korkeakoulusäätiö sr on valinnut Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun uuden kokonaisvaltaisen riskienarviointi ja -hallintajärjestelmän kokonaistoimittajaksi Qreformin. Rego HSEQ-järjestelmän tuotantokäyttö alkaa elokuun lopulla.

Tampereen yliopisto (TAU) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) muodostavat monialaisen Tampereen korkeakouluyhteisön. Tutkimuksen ja opetuksen painopisteitä ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta.

Tampereen yliopiston ja TAMKin uusi järjestelmähankinta kattaa Rego HSEQ-järjestelmän riskienhallinnan sekä vaaratapahtuma- ja poikkeamailmoittamisen moduulit SaaS-palveluna.

”Kun Rego otetaan käyttöön koko korkeakouluyhteisössä, voimme tehdä saman kanavan kautta kaikkiin eri turvallisuusalueisiin liittyvät havainnot ja ilmoitukset helposti”, sanoo TAMKin erikoissuunnittelija Matti Pietilä.

”Rego yhdistää vaaratapahtuma- ja poikkeamailmoituksista saadun tiedon riskiarvioinneista saatuun tietoon, jolloin saamme koska tahansa tärkeää tietoa turvallisuusjohtamiseen ja toiminnan kehittämiseen”, sanoo TAUn työsuojelupäällikkö sekä johtava asiantuntija Kirsi Reiman.

Päänavaus yliopistomaailmaan

”Olemme todella iloisia tästä yhteistyön aloituksesta, joka on meille samalla kokonaan uusi päänavaus yliopistomaailmaan. Koska Rego on erittäin joustava järjestelmä, pystymme tarjoamaan monipuoliset mahdollisuudet muokata tarvittavat arviointilomakkeistot, kriteeristöt ja toiminnallisuudet korkeakouluyhteisöjen vaatimusten mukaiseksi”, sanoo Qreformin toimitusjohtaja Timo Raaska.

”Käyttöönottoprojektin aikana pääsemme myös toteuttamaan integraatiorajapinnat TAMKin ja TAUn tikettien hallintajärjestelmään sekä Haka-kirjautumiseen, joka on Suomen käytetyin korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten käyttäjätunnistusjärjestelmä”, sanoo Raaska.

Qreformin Rego HSEQ-järjestelmä on laajasti käytössä mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, prosessiteollisuuden sekä energia- ja kuljetusalan yrityksissä.

Tampereen yliopistona (TAU) toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö sr on itsenäinen, monialainen tiede- ja taideyhteisö, jonka toiminta perustuu yliopiston tutkimukseen ja opetukseen sekä näistä johdettaviin uudenlaisiin tutkimuksen ja opetuksen yhdistelmiin.

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on monialainen ja arvostettu kouluttaja, työelämän kehittäjä ja yhteistyökumppani, joka keskittyy toiminnoissaan hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen. TAMKin vaikuttavuus näkyy erityisesti Pirkanmaalla, mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tampereen korkeakoulusäätiö sr syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto (TaY) ja TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) yhdistyvät uudeksi säätiömuotoiseksi yliopistoksi. Lisäksi säätiö harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa (Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, TAMK). Yhdessä Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy muodostavat Tampereen korkeakouluyhteisön.

https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin

Uutiset

Metsähallitus hankkii työturvallisuushavaintojen ja työsuojelun riskien arviointiin Rego HSEQ-järjestelmän

Lue lisää

Systemaattinen osaamisen johtaminen varmistaa Nesteen prosessiturvallisuutta

Lue lisää

2021-06-09T08:40:25+03:00