Regoon ja Laatuporttiin tulee elokuussa saataville uusi toiminnallisuus, kemikaalirekisteri. Rekisterin avulla varmistetaan, että työpaikalla on tieto kaikista käytössä olevista kemikaaleista ja niiden käyttöturvallisuustiedotteet ovat helposti saatavilla. Elokuussa Regon ja Laatuportin riskiarviointiin tulee saataville myös kemikaaliriskien arviointi.

UUTINEN
Tulossa: Kemikaalirekisteri sekä kemikaaliriskien arviointi

UUTINEN
Tulossa: Kemikaalirekisteri sekä kemikaaliriskien arviointi

1.6.2022

Regoon ja Laatuporttiin tulee elokuussa saataville uusi toiminnallisuus, Kemikaalirekisteri. Rekisterin avulla varmistetaan, että työpaikalla on tieto kaikista käytössä olevista kemikaaleista ja niiden käyttöturvallisuustiedotteet ovat helposti saatavilla. Elokuussa Regon ja Laatuportin riskiarviointiin tulee saataville myös kemikaaliriskien arviointi.

Laki velvoittaa yrityksen tuntemaan omaan toimintaan liittyvät kemikaalit, niiden ominaisuudet ja käyttötarkoitukset sekä turvallisen käytön edellytykset. Työterveyslaitoksen mukaan työnantajan vastuulla on tunnistaa työssä käytettäviin kemikaaleihin liittyvät vaarat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Työpaikalla tulee myös olla luettelo käytössä olevista kemikaaleista sekä ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet.

Regoon ja Laatuporttiin tulee elokuussa 2022 uusi toiminnallisuus, Kemikaalirekisteri, kemikaaliturvallisuuden varmistamiseen. Kemikaalirekisterin avulla varmistetaan, että työpaikalla on tieto kaikista käytössä olevista kemikaaleista ja niiden käyttöturvallisuustiedotteet ovat helposti saatavilla. Rekisterin selailu- ja hakutoimintojen kautta työntekijät pääsevät nopeasti käsiksi turvallisuuden kannalta tärkeisiin tietoihin kuten ensiapuohjeisiin, suojautumisohjeisiin ja keskeisiin vaaralausekkeisiin.

Organisaatio voi valita käytössä olevat kemikaalit keskitetystä kemikaaliluettelosta ja kiinnittää niiden käytön oikeisiin yksiköihin. Näin jokaisessa toimintayksikössä on aina saatavilla juuri oikeat tiedot kemikaaleista.

Riskiarviointiin tulee saataville myös kemikaaliriskien arviointi

Regon ja Laatuportin riskienhallintamoduulin monipuolinen riskiarviointi tulee kattamaan elokuussa myös kemikaaliriskien arvioinnin. Riskiarvioinnit tehdään selkeiden arviointitapahtumien avulla, jotka opastavat käyttäjää. Tunnistetuille riskeille määritellään hallintatoimia ja -tehtäviä. Järjestelmän herätteet ja muistutukset varmistavat, että tarvittavat tehtävät tulevat varmasti suoritettua.

Ota kemikaaliturvallisuus haltuun yhdellä järjestelmällä

Regon/Laatuportin eri toiminnallisuudet tukevat toisiaan ja tarjoavat monipuoliset toiminnallisuudet kemikaaliturvallisuuden edistämiseksi – kaikki on hoidettavissa yhdellä järjestelmällä.

Kemikaalirekisterin ja kemikaaliriskien arvioinnin lisäksi vaaratapahtuma- ja poikkeamailmoittamisen kautta voidaan kirjata mahdolliset kemikaalialtistumiset sekä seurata niiden käsittelyä ajantasaisesti.

Henkilöstön kemikaaliosaamista ja -turvallisuutta voidaan syventää hyödyntämällä järjestelmän pätevyyksien hallinnan ja koulutusten toimintoja ja näin varmistua riittävästä kemikaaleihin liittyvästä perehdyttämisestä ja koulutuksesta.

Ota yhteyttä, niin sovitaan demo. Autamme mielellämme edistämään kemikaaliturvallisuutta myös teidän organisaatiossa!

Lähteet:

Kemiallisten tekijöiden hallinta työpaikalla

Työympäristön kemialliset tekijät

Tietoa kemikaalien vaatimuksista, luokituksesta, merkinnöistä ja kemikaaleille myönnettävistä luvista

Uutiset

Rego HSEQ-järjestelmä | Qreform

Rego HSEQ-järjestelmä

Kokonaisvaltainen ratkaisu laadun, riskien ja pätevyyksien hallintaan

Miksi investoida riskienhallinnan kehittämiseen ja Rego-järjestelmän hankintaan?

2022-09-02T15:24:24+03:00