Osaava ja pätevä henkilöstö on turvallisen ja laadukkaan toiminnan perusta

Turvallisuus ja laatu tehdään yhteistyössä, ja jokaisen työntekijän asenteella sekä osaamisella on merkitystä. Rego Pätevyyksien hallinta ja Rego Työvuoropätevyyksien hallinta sisältävät monipuoliset toiminnot henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä turvallisuuskriittisten pätevyyksien hallintaan ja ylläpitoon.

Rego Pätevyyksien hallinta

 • Pätevyysrekisteri
 • Pätevyyksien saavuttamisohjelmat
 • Pätevyyksien ylläpito
 • Automaattiset ilmoitukset pätevyyksien vanhenemisista
 • Lähivalmennusten ja verkkokoulutusten hallinnointi ja seuranta

Aikaan ja suorituksiin sidotut pätevyyksien saavuttamisohjelmat

Jokaiselle roolille tai työtehtävälle voidaan määritellä pätevyysvaatimukset, jota työtehtävän suorittaminen edellyttää. Kukin pätevyys saavutetaan ja sitä ylläpidetään määritellyllä pätevyyden saavuttamisohjelmalla, joka voi sisältää vaatimuksia erilaisten dokumenttien opiskelusta, verkko- tai lähivalmennusten suorituksista, näytöistä työtehtävissä, kokemuksesta tai pohjakoulutuksesta.

Joustava koulutusmateriaalin hallinnointi ja seuranta

Regon avulla hallinnoidaan osaamisen kehittämiseen liittyvää dokumentaatiota, lähivalmennuksia sekä verkkokoulutuksia.

Verkkokoulutuksia voidaan käyttää joko Regon omasta koulutusportaalista tai muusta LMS-järjestelmästä.

Tieto pätevyyksien vanhenemisista saadaan nopeasti työntekijöiden tietoon

Pätevyyksien ylläpito varmistetaan automaattisella työnkululla, joka tuottaa työntekijöille henkilökohtaiset ilmoitukset ja lisäkoulutusvaatimukset automaattisesti, kun jokin pätevyyden osa-alue järjestelmässä muuttuu.

Rego Työvuoropätevyyksien hallinta

 • Työvuoromatriisin pätevyysvaatimusten määrittely ja hallinnointi
 • Resurssien käytön suunnittelu ja simulointi
 • Osaamistilanteen ja -puutteiden havainnointi yhdellä silmäyksellä
 • Työvuoropätevyyksien osaamisen simulointi

Varmista jokaiseen työvuoroon oikea osaaminen

Rego Työvuoropätevyyksien hallinta on markkinoiden monipuolisin ohjelmisto moniammatillisten työryhmien ja -vuorojen osaamisen ja pätevyyksien hallintaan.

Regon avulla varmistetaan jokaiseen työvuoroon oikea osaaminen. Suunnittelutyökalun avulla voidaan simuloida osaamisten ja pätevyyksien toteutumista tulevaisuudessa.

Tehokas työvuorosuunnittelun työkalu

Työvuorojen osaamisen hallinta toteutetaan joustavalla suunnittelumatriisilla, jossa jokaisen työvuoron työtehtäviin voidaan määritellä vaadittavat pätevyydet. Tämän jälkeen vuoroesimiehet voivat suunnitella työvuorokalenterit henkilöittäin ja järjestelmä kertoo reaaliajassa kunkin henkilön pätevyydet suhteessa vaatimuksiin.

Safety helmet

Hyödyt

 • Resurssienhallinnan parantuminen
 • Tiimien ja tuotantolinjojen osaamisprofiilit voidaan hahmottaa yhdellä silmäyksellä
 • Käytössä on aina ajantasainen tilannekuva koulutus- ja rekrytointitarpeista
 • Koulutussuunnitelmien vaikutusten simulointi ja arviointi tiimien ja tuotantolinjojen osaamisprofiileihin
 • Saadaan ajoissa varoitukset tilanteista, joissa on ennakoitavissa henkilöstö- ja osaamispuutteita tulevaisuudessa
 • Työtehtävään vaadittava osaaminen ja pätevyydet voidaan varmistaa nopeasti kaikkien työntekijöiden osalta
 • Osaamisten tai pätevyyksien sisällöt sekä saavuttamis- ja ylläpitovaatimusten systemaattinen määrittely
 • Kertauskoulutusohjelmien sisällöt ja aikataulut voidaan määritellä ja automatisoida ennalta, jolla varmistetaan tehtäväkohtaisesti ajantasaiset tiedot ja osaaminen

Rego HSEQ-järjestelmällä on jo yli 150 000 käyttäjää.

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää? Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.
Tilaa blogiartikkelit