Toimiva turvallisuuskulttuuri on tekoja päivittäisessä työssä

Pelkkä riskien ja ongelmien raportointi ja tilastointi eivät ole enää riittäviä nykyaikaisen turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan toimenpiteitä.

Rego Turvallisuuden- ja riskienhallinta sisältää turvallisuusjohtamisen kaikki tarvittavat toiminnot turvallisuusraportoinnista riskien hallintaan. Regon avulla tunnistat, analysoit ja hallitset riskejä ja kehittämiskohteita jotka liittyvät laitteisiin, ihmisiin, työtehtäviin, materiaaleihin tai prosesseihin.

Aina ajan tasalla olevan tiedon avulla teet nopeita ja tietoisia päätöksiä riskien ehkäisemiseksi ja hallinnaksi sekä varmistat tehtyjen päätösten toimeenpanon seurannan.

Rego on ainoa HSEQ-järjestelmä, jonka avulla toiminta johdetaan tehokkaasti aitoon muutokseen arjen työssä.

Rego Riskienhallinta

 • Turvallisuusilmoitukset ja –aloitteet
 • Riskiarvioinnit ja –analyysit
 • Räätälöitävät luokittelu- ja arviointimallit
 • Toimenpiteiden vastuutus ja seuranta
 • Automaattinen riskirekisteri
 • Havainnolliset seurantaraportit
Icon plus

Kerää ja käsittele tietoa tehokkaasti

Regon raportointitoiminnoilla kerätään ja käsitellään tehokkaasti erilaiset turvallisuushavainnot, vaaratilanneilmoitukset, tai kehittämisehdotukset.  Raportointi onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta.

Kaikki tieto siirtyy automaattisesti käsittelyyn ja järjestelmä varmistaa tarvittavien toimenpiteiden vastuutuksen ja seurannan.

Icon plus

Muokattavat riskiarviointimallit

Regon avulla hallitaan strategisia, operatiivisia, taloudellisia sekä vahinko- ja virheriskejä. Riskien arvioinnissa käytetään yleisiä riskiarviointimalleja tai lomakkeet voidaan helposti muokata myös yrityksen oman mallin mukaisiksi Regon omalla editorilla. Muutostilanteiden tai prosessien riskit kirjataan ja käsitellään helposti riskianalyysityökaluilla.

Riskiarvioinnissa käytettävät skaalat ja luokittelut voidaan räätälöidä organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimusten mukaisiksi.

Icon plus

Päätöksenteon ja johtamisen työväline

Rego sisältää tehokkaat välineet riskien tunnistamiseen, analysointiin ja riskinhallintatoimenpiteiden seurantaan. Järjestelmä tuottaa keskitetyn ajantasaisen riskirekisterin ja havainnolliset riskiraportit, joista saa joka hetki oikean kuvan turvallisuustasosta.

Riskien hallintaan liittyviä tehtäviä ohjataan ja hallinnoidaan Regossa vastuuhenkilöille automaattisesti lähtevillä alerteilla ja sähköposteilla.

Rego Riskienhallinta

Toiminnot:

 • Riskiarvioinnit ja -analyysit
 • Turvallisuusaloitteet ja -havainnot
 • Vaaratilanne- ja tapaturmailmoitukset
 • Luokittelu ja käsittelytoiminnot
 • Muokattava riskiarviointimalli
 • Riskienhallintatehtävien vastuutus ja seuranta
 • Jäännösriskien reaaliaikainen seuranta
 • Koko organisaation riskirekisteri
 • Toimenpiderekisteri ja muistutustoiminnot
 • Kattavat seurantaraportit
 • Valmiit ja muokattavat arviointikriteeristöt

Laajenna Rego Riskienhallinta tukemaan turvallisuusjohtamisen prosessia myös seuraavilla toiminnoilla:

 • Turvallisuuskyselyt ja –kartoitukset
 • Turvallisuusohjeistuksen hallinta
 • Turvallisuustiedotteiden hallinta

Hyödyt:

 • Mahdollistaa turvallisuusriskien ennakoinnin
 • Kaikki tarvittavat toiminnot saadaan käyttöön saman palvelun kautta, kuten riskiarvioinnit ja -analyysit, turvallisuuskyselyt, turvallisuusilmoitukset ja turvallisuuden hallinnan ohjaus
 • Arviointilomakkeet ja riskiluokitukset ovat täysin räätälöitävissä
 • Yhdistetty riskirekisteri tarjoaa aina ajantasaisen tilanteen turvallisuustasosta ja merkittävimmistä riskeistä
 • Kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen on helppo varmistaa
 • Sisältää tehokkaat työkalut turvalliseen muutosten hallintaan

Rego HSEQ-järjestelmällä on jo yli 150 000 käyttäjää.

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää? Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.
Tilaa blogiartikkelit