Timo Raaska
6.9.2021

Turvallisuus työpaikalla vaatii aina jatkuvaa ja säännöllistä prosessia, jossa samaan aikaan arvioidaan ja varaudutaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin sekä reagoidaan jo tapahtuneisiin asioihin. Tämä työ tapahtuu ennakoivilla riskiarvioinneilla ja jo tapahtuneiden vaaratapahtumien seurannalla.

AJANKOHTAISTA
Turvallisuus on tekoja, ei tilastoja

AJANKOHTAISTA
Turvallisuus on tekoja, ei tilastoja

Timo Raaska
6.9.2021

Turvallisuus työpaikalla vaatii aina jatkuvaa ja säännöllistä prosessia, jossa samaan aikaan arvioidaan ja varaudutaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin sekä reagoidaan jo tapahtuneisiin asioihin. Tämä työ tapahtuu ennakoivilla riskiarvioinneilla ja jo tapahtuneiden vaaratapahtumien seurannalla.

Työpaikan turvallisuuden varmistamiseen johtava työ tulisi olla selkeää, ymmärrettävää ja käytännönläheistä. Jos riskien arviointi tai vaaratilanteiden havainnointi ei johda käytännössä asioiden kehittymiseen niin ne helposti mielletään ”pakollisiksi” – ja tämä asenne vetää pahasti mattoa alta turvallisuuskulttuurin kehittymisessä.

Oman kokemukseni mukaan tässä avainasemassa ovat lähiesimiehet. Turvallisuusorganisaation on turha huudella, jos lähiesimiehet eivät itse ymmärrä tai näe selvää hyötyä arvioinneista tai havainnoista. Tässä helpoin ja tehokkain tapa on tarjota helppokäyttöiset menetelmät – ja mikä vielä tärkeämpää, seurata ja osoittaa että asioita tapahtuu ja paranee myös käytännössä. Muutosten ei tarvitse aina olla suuria, mutta ne eivät saa jäädä papereille tai puheisiin.

Korjaavien toimenpiteiden lisäksi lähes yhtä tärkeää on viestiä siitä mitä on tehty. Joskus asioita ei voida korjata heti, vaan ne edellyttävät suunnittelua, vaativat investointeja tai muuten ottavat aikaa. Näissä tilanteissa olisi tärkeää muistaa kertoa kaikille, myös työntekijöille, millaisia suunnitelmia on tehty ja milloin tuloksia alkaa näkyä. Yksittäisen työntekijän näkökulmasta mitään ei tapahdu, jos hän ei saa näistä tietoa.

Entinen kollegani sanoi usein, että asioiden toimeenpano edellyttää lihasten liikettä. Allekirjoitan tämän saman riskienhallinnan ja vaaratapahtumisen osalta. Vaikka itse toimitamme hienoja IT-järjestelmiä näiden asioiden helppoon ja hallittuun tekemiseen, pelkkä data pilvipalvelussa ei vielä varmista kenenkään turvallisuutta. Muistetaan siis aina huolehtia, että jokainen esimies ja työtekijä ymmärtää ja käytännössä huomaa mihin järjestelmiin kirjattu tieto päivittäisessä työssä johtaa.

Turvallista työpäivää!

Uusimmat blogit

Työtehtävään vaadittujen pätevyyksien varmistaminen on osa turvallisuutta ja laatua

Rego-järjestelmä tehostaa vaadittavien pätevyyksien hallinnointia ja seurantaa.

Lue lisää

”Safety first” säästää kustannuksia ja parantaa tuloksentekokykyä

Miltä näyttää työturvallisuus johtamisen, kustannusten ja tuloksenteon näkökulmasta?

Lue lisää

2021-09-06T16:36:03+03:00