Valtioneuvoston 29.10. antama uusi asetus korostaa työnantajan velvollisuutta entisestään erityisesti aloilla, joilla työhön ei suoraan liity tarkoituksellista biologisten tekijöiden käyttöä tai niillä työskentelyä.

UUTINEN
Työntekijöitä tulee suojella biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta

UUTINEN
Työntekijöitä tulee suojella biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta

07.12.2020

Valtioneuvosto antoi uuden asetuksen 29.10., jolla tehostetaan työntekijöiden suojelua biologisten tekijöiden aiheuttamia vaaroja vastaan. Työnantajan velvollisuutta korostetaan entisestään erityisesti aloilla, joilla työhön ei suoraan liity tarkoituksellista biologisten tekijöiden käyttöä tai niillä työskentelyä. Asetukset astuivat voimaan 15.11.

Uusilla asetuksilla pyritään turvaamaan työntekijöiden turvallisuutta ja sen seurantaa. Asetuksen myötä työnantajan velvollisuuksia on selvennetty ja korostettu erityisesti esimerkiksi rakennusten korjaus- ja purkutöissä sekä tartuntatautiepidemiatilanteessa lähikontaktissa tapahtuvassa työssä palvelu- tai kuljetusalalla. Muutokset tulevat siis koskemaan laajasti monia aloja mukaan lukien sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintoja.

Asetuksen tarkoituksena on selkeyttää työnantajan velvollisuutta selvittää ja arvioida työssä esiintyviä biologisia vaaroja. Lisäksi työnantajan tulee säilyttää vaarojen arviointiin liittyvät tiedot ja pyynnöstä annettava tiedot työsuojeluviranomaiselle.

Uudet luokitukset biologisista tekijöistä

Voimaan tulleen asetuksen lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt luetteloa biologisista tekijöistä, joiden tiedetään aiheuttavan tartunnan ihmisiin. Nämä tekijät on luokiteltu erilaisiin vaaraluokkiin 2-4 (linkki luetteloon), jotka vaikuttavat suoraan työnantajan velvollisuuksiin. Luokittelu tulee huomioida vaarojen selvittämisessä sekä arvioinnissa, jonka perusteella työnantaja voi toimia altistumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Luettelo sisältää 150 uutta biologista tekijää ja uutena on SARS-CoV-2-virus, joka kuuluu vaaraluokkaan 3.

Laatuportti apuna vaarojen ja riskien arvioinnissa

Asetukset korostavat työnantajan vastuuta työn riskien arvioinnista ja niiden ennaltaehkäisyistä. Lisäksi erityisesti vallitsevan COVID-19 epidemian myötä prosessien hallinta ja tehtävien kontrollointi vaativat tehokkaita menetelmiä, joilla turvallisuus taataan ja kaikki toiminta tulee asianmukaisesti dokumentoitua. Näitä tilanteita ja biologisten tekijöiden seurantaa varten Qreformin Laatuportti tarjoaa monipuoliset työvälineet riskien arviointia, hallintaa ja seurantaa varten.

Vaaratilanteiden ja poikeamien seuranta yhden kanavan kautta

Laatuportin vaaratilanne- ja poikkeamaraportointi tarjoaa nopean ja helpon tavan vaaratapahtumien ja poikkeamien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Kaikki ilmoitukset tehdään saman järjestelmän ja yhden lomakkeen kautta. Joustavuutta tuo myös mobiilikäyttö, joka sisältää samat toiminnallisuudet. Vaaratapahtumat luokitellaan ja käsitellään yleisen standardin mukaisesti ja tapahtumista on saatavilla myös selkeät raportit.

Lähteet:

Valtioneuvosto. Työntekijöiden suojelua biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta tehostetaan. Haettu 29.10.2020.

Sosiaali- ja terveysministeriö. Luettelo biologisten tekijöiden luokituksesta ja haitallisista ominaisuuksista. Haettu 29.10.2020.

Uutiset

COVID-19 riskienhallinta

Laatuportin työvälineet COVID-19 poikkeusjärjestelyihin ja riskienhallintaan.

Laatuportti

Laatuportin riskienhallinnan avulla tunnistat, analysoit ja hallitset riskejä sekä kehittämiskohteita.

Lue lisää

2020-12-08T08:59:53+02:00