Rego/Laatuportti-järjestelmä tehostaa eri työrooleissa vaadittavien pätevyyksien hallinnointia ja seurantaa sekä koulutusohjelmien suorittamista.

UUTINEN
Työtehtävään vaadittujen pätevyyksien varmistaminen on osa turvallisuutta ja laatua

UUTINEN
Työtehtävään vaadittujen pätevyyksien varmistaminen on osa turvallisuutta ja laatua

20.1.2021

Työn tekemiseen vaadittavan osaamisen ja pätevyyksien varmistamisen haasteena on usein työntekijöiden pätevyyksiin liittyvän tiedon hajanaisuus organisaatiossa. Rego/Laatuportti-järjestelmä tehostaa eri työrooleissa vaadittavien pätevyyksien hallinnointia ja seurantaa sekä koulutusohjelmien suorittamista. Sekä esimies että työntekijä saavat järjestelmästä nopeasti ajantasaisen tiedon kunkin pätevyyden tilasta.

Turvallinen ja korkealaatuinen toiminta on mahdollista, kun jokaisella työntekijällä on riittävä osaaminen työtehtäviin, joita he tekevät. Terveydenhuolto, prosessiteollisuus, energia- ja kuljetusala edustavat toimialoja, joiden työntekijöiltä vaaditaan lakisääteisten pätevyyksien lisäksi osaamista ja pätevyyksiä, jotka voivat olla hyvinkin kriittisiä työn turvallisen tekemisen kannalta. Työtehtäviin saattaa liittyä tapaturman tai sairastumisen vaara tai työtehtävä voi olla erityisen turvallisuuskriittinen asiakkaan, muiden osapuolten tai ympäristön kannalta.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä on pätevä ja riittävän kokenut kyseiseen työhön. Työntekijän pätevyys tulee myös osoittaa esimerkiksi tutkintotodistuksella tai pätevyyskirjalla (lääkelupa, laitepassi, tulityökortti jne.). Myös täydennyskoulutusten osalta on asetettu lakisääteisiä vaatimuksia (säteilysuojelu, sähköpätevyys).

Lakisääteisten pätevyyksien lisäksi työnantajat ovat usein määritelleet sisäisiä osaamisvaatimuksia, joilla varmistetaan työn sujuminen, laatu ja turvallisuus.

Turvallisuuskriittisten pätevyyksien hallintaa eri toimialoille

Rego/Laatuportti-järjestelmä soveltuu monipuolisesti erilaisten turvallisuuskriittisten osaamisten johtamiseen eri toimialoilla. Kehitämme pätevyyksien ja osaamisen hallinnan työkaluja jatkuvasti asiakastarpeiden pohjalta ja tällä hetkellä Regosta/Laatuportista löytyy työkalut seuraaville pätevyysalueille:

 • Henkilöstön perehdyttäminen
 • Digitaaliset laitepassit
 • Digitaaliset lääkeluvat ja lääkelupaprosessi
 • Osastokohtaiset toimenpidepätevyydet
 • Ensihoidon toimenpidepätevyydet
 • Säteilyturvakoulutuksen täydennyskoulutus
 • Muut koulutus- ja osaamisvaatimukset

Näiden lisäksi toteutamme jatkuvasti organisaatiokohtaisia pätevyysohjelmia mm. prosessiteollisuuden ja kuljetusalan yrityksille. Järjestelmän avulla varmistetaan laatu- ja turvallisuuskriittisiä osaamisia mm. öljynjalostamolla Singaporessa ja lääkinnällisten laitteiden hallintaa Vaasassa.

Rego/Laatuportti-järjestelmän avulla pätevyyksien hallinta muutetaan tehokkaammaksi ja käytännönläheisemmäksi, joka palvelee niin esimiesten kuin työntekijöiden päivittäistä työtä.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä niin sovitaan pätevyyksien hallinnan esittely organisaatiollesi.
Pohdittavaksi oman organisaatiosi osalta:
 • Miten eri tehtävien vaatimat kriittiset pätevyyden on tunnistettu ja dokumentoitu?
 • Tiedetäänkö mitä pätevyyksiä työntekijöillä on ja mikä on niiden ajantasaisuus?
 • Onko työntekijällä ajantasainen tieto näytettävissä omien pätevyyksien osalta?
 • Onko käytössä järjestelmä, johon pätevyydet on kirjattu ja ylläpidetty?
 • Tukeeko järjestelmä pätevyyksien kehittämistä ja ylläpitoa verkkokoulutusten, lähivalmennusten ja näyttöjen avulla?
 • Saadaanko järjestelmästä työntekijän työssä vaadittavat pätevyydet helposti näkyville?
 • Pystytäänkö työntekijöiden ja työvuorojen resursoinnissa huomioimaan kriittiset osaamiset?
 • Tiedetäänkö kuka on tutustunut turvallisuusohjeisiin ja koska?
Pohdittavaksi oman organisaatiosi osalta:
 • Miten eri tehtävien vaatimat kriittiset pätevyyden on tunnistettu ja dokumentoitu?
 • Tiedetäänkö mitä pätevyyksiä työntekijöillä on ja mikä on niiden ajantasaisuus?
 • Onko työntekijällä ajantasainen tieto näytettävissä omien pätevyyksien osalta?
 • Onko käytössä järjestelmä, johon pätevyydet on kirjattu ja ylläpidetty?
 • Tukeeko järjestelmä pätevyyksien kehittämistä ja ylläpitoa verkkokoulutusten, lähivalmennusten ja näyttöjen avulla?
 • Saadaanko järjestelmästä työntekijän työssä vaadittavat pätevyydet helposti näkyville?
 • Pystytäänkö työntekijöiden ja työvuorojen resursoinnissa huomioimaan kriittiset osaamiset?
 • Tiedetäänkö kuka on tutustunut turvallisuusohjeisiin ja koska?

Uutiset

Systemaattinen osaamisen johtaminen varmistaa Nesteen prosessiturvallisuutta

Vaasan ensihoito käyttää digitaalista toimenpidelokia osaamisen hallinnan työkaluna

Lue lisää

2021-01-20T10:37:10+02:00