1.9.2020 voimaan tullut laki korostaa työnantajan velvollisuutta arvioida, altistuvatko työntekijät syöpävaarallisille aineille. Rego- ja Laatuportti-järjestelmän avulla työnantaja voi ylläpitää luetteloa ko. aineista, kirjata työntekijöiden altistumiset vaaratilanteissa ja ilmoittaa tarvittavat tiedot viranomaisille – kaikki yhden kanavan kautta.

UUTINEN
Uusi laki velvoittaa työnantajaa pitämään luetteloa syöpävaarallisista aineista ja altistuneista työntekijöistä

UUTINEN
Uusi laki velvoittaa työnantajaa pitämään luetteloa syöpävaarallisista aineista ja altistuneista työntekijöistä

27.10.2020

1.9.2020 voimaan tullut laki korostaa työnantajan velvollisuutta arvioida, altistuvatko työntekijät syöpävaarallisille aineille. Rego- ja Laatuportti-järjestelmän avulla työnantaja voi ylläpitää luetteloa ko. aineista, kirjata työntekijöiden altistumiset vaaratilanteissa ja ilmoittaa tarvittavat tiedot viranomaisille – kaikki yhden kanavan kautta.

Uusi laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (ASA-rekisteri) tuli voimaan 1.9.2020.

Uudessa laissa työnantajaa velvoitetaan pitämään luetteloa sellaisista työpaikalla käytetyistä aineista, seoksista ja työmenetelmistä, jotka altistavat syövälle tai vaurioittavat perimää, sekä niistä työntekijöistä, jotka altistuvat näille tekijöille. Työnantajan tulee ilmoittaa luetteloon merkityt tiedot vuosittain Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin.

ASA-rekisteriin ilmoitetaan aina myös työntekijät, jotka ovat altistuneet onnettomuuden tai poikkeuksellisen työvaiheen vuoksi epätavallisen suuresti.

Työnantajan ylläpitämä luettelo auttaa arvioimaan ennalta riskejä sekä kiinnittämään huomiota turvalliseen työskentelyyn.

Ilmoitukset vaaratilanteista ja poikkeamista – kaikki yhden kanavan kautta

Rego-/Laatuportti-järjestelmässä työnantaja voi ylläpitää luetteloa syöpävaarallisista aineista ja työmenetelmistä sekä ilmoittaa altistumisiin ja työmenetelmiin liittyvät poikkeamatiedot vuosittain Työterveyslaitokselle.

Kemikaalialtistumisista tehdään vaaratilanne -ilmoitus vaaratapahtumien ja poikkeamien raportointi -toiminnolla. Ilmoituksen käsittely- ja seurantaprosessin avulla varmistetaan, että korjaavat toimenpiteet esimerkiksi työmenetelmien osalta tulee hoidettua ajallaan, jolloin riskiä vastaaville tapahtumille tulevaisuudessa saadaan pienennettyä.

Rego-/Laatuportti-järjestelmässä voidaan samalla ilmoituksella kirjata kemikaaleihin, työturvallisuuteen, toimitiloihin tai potilas- ja asiakasturvallisuuteen ym. turvallisuusalueisiin liittyvät poikkeamat. Tiedot kaikista ilmoituksista kertyy keskitettyyn riskirekisteriin, josta nähdään nopeasti kokonaiskuva eri turvallisuusalueiden ja kehitystoimenpiteiden tilasta, joihin riskienhallinnalla pyritään vaikuttamaan. Kaikki ilmoitukset hoituvat yhden keskitetyn kanavan kautta nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Ota yhteyttä info@qreform.com, kun haluat kuulla lisää.

Lähteet ja lisätietoja:
Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 1267/2019

Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä

Työterveyslaitos 1.9.2020: Työnantajan pitää arvioida, altistuvatko työntekijät syöpävaarallisille aineille

Työterveyslaitos: Uusi ASA-laki

Potilaan lääkärilehti 9.9.2020: Työnantajan vastuu arvioida altistumista syöpävaarallisille aineille korostuu

Uutiset

Laatuportti

Laatuportin riskienhallinnan avulla tunnistat, analysoit ja hallitset riskejä sekä kehittämiskohteita.

Lue lisää

Vaaratapahtumien raportointi

Arvioidaanko vaaratapahtumista saatua tietoa ja toimenpiteiden vaikuttavuutta riittävästi? Tutustu blogiin!

Lue lisää

2020-10-28T12:04:29+02:00