VERKKOKOULUTUS
Osaava henkilöstö on turvallisen ja laadukkaan toiminnan perusta

VERKKOKOULUTUS
Osaava henkilöstö on turvallisen ja laadukkaan toiminnan perusta

Työntekijöiden koulutuksella vähennetään työssä syntyviä vaaratilanteita ja riskejä

Työnantajan vastuulla on perehdyttää työntekijät toimenkuvaansa sekä huolehtia työturvallisuudesta. Yrityksen tulee varmistaa oman henkilökunnan lisäksi sen eri toimialueilla tai toiminnoissa työskentelevien urakoitsijoiden, alihankkijoiden tai vuokrahenkilöstön työturvallisuus.

Qreformin valmiit verkkokoulutukset soveltuvat osaksi työntekijöiden perusperehdytystä ja täydentävät organisaation turvallisuus- ja laatukoulutusta. Toteutamme myös räätälöityjä verkkokursseja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Verkkokurssien oppimisalustana toimii Regon koulutusten hallinta -moduuli. Moduuli on myös helposti laajennettavissa kattamaan koko organisaation pätevyyksien hallinnan ja osaamisen kehittämisen monipuolisia tarpeita.

Valmiit verkkokurssit

kakka

Turvallisuutta taidolla

Kattava verkkokurssisarja (6 kurssia x 20 min) käsittelee tyypillisiä turvallisuusriskejä käytännön esimerkkien avulla ja antaa työkaluja kuinka ennaltaehkäistä niitä. Erinomainen koulutuspaketti turvallisuusperehdytyksen osaksi.

 • Riskienhallinnan periaatteet tutuiksi
 • Mitä on systeemiajattelu ja mitä se tarkoittaa organisaation kannalta?
 • Mitkä tekijät altistavat inhimillisille virheille?

Lue lisää

Paloturvallisuutta taidolla

Varmista ajoissa henkilöstön perusosaaminen ja valmius hätätilanteissa.

Verkkokoulutus tukee työturvallisuuslain mukaista perehdyttämisvelvoitteen toteutumista.

Lue lisää

Potilasturvallisuutta taidolla

Kattava koulutuskokonaisuus työntekijöiden potilasturvallisuusosaamisen ylläpitoon.

 • Mitkä riskit vaikuttavat potilasturvallisuuteen?
 • Miten inhimillisiä virheitä voi ennaltaehkäistä hoitoalalla?
 • Tunnetko syyt lääkehoidon poikkeamiin?

Lue lisää

Potilasturvallisuuden teemakurssit

Verkkokursseja potilasturvallisuuden ajankohtaisista teemoista.

 • Miten riskit syntyvät?
 • Kuinka varmistat, että oikea potilas saa oikeat lääkkeet?
 • Mikä on ISBAR?
 • Miten huomioida laiteturvallisuus arjessa?

Lue lisää

Asiakasturvallisuutta taidolla

Perustietoa asiakasturvallisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sosiaalipalvelujen työntekijöille.

 • Mitkä tekijät vaikuttavat palvelu- ja ohjausprosessien turvallisuuteen?
 • Mitkä tekijät altistavat inhimillisille virheille?
 • Osaatko tunnistaa epäkohdan?

Lue lisää

Kotihoitoa turvallisesti

Verkkokurssi nostaa esille tyypillisiä kotihoidon riskejä ja kuinka niihin voidaan vaikuttaa. Kurssi painottaa riskien havainnointia ja tunnistamista ennen kuin ne muuttuvat vaaratilanteiksi.

Lue lisää

Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa

Verkkokurssi perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät henkilöturvallisuuteen, asiakasväkivallan ennaltaehkäisyyn sekä uhkaavien tilanteiden hallintaan.

Lue lisää

Tietosuojan perusteet

Jokaisen työntekijän tulisi tietää nämä asiat tietosuojasta ja tietojen turvallisesta käsittelystä.

 • Mitä asioita henkilörekisterin ylläpitämiseen liittyy?
 • Mitkä ovat rekisterinpitäjän velvollisuudet?

Lue lisää

Tietoturvan perusteet

Käytännönläheinen verkkokurssi tietoturvan perusteista

 • Tiedon turvallinen käsittely ja tallentaminen
 • Miten tietoturvan vastuut jakaantuvat?
 • Somen tietoturva

Lue lisää

Kompetent brandsäkerhet

Se till att personalen är kompetent och beredd i nödsituationer.

Webbutbildningen stödjer genomförandet av introduktionsplikten enligt lag om skydd i arbete.

Läs mer

Säker hemvård

Webbkursen lyfter fram typiska risker inom hemvård och hur man kan hantera dem. Kursen betonar identifiering av risker innan de blir farliga situationer.

Läs mer

Tunnistetaanko vaaroja, jos ei tiedetä mitä etsitään?

Lue, kuinka henkilöstöä kouluttamalla kasvatetaan riskitietoisuutta.

Lue lisää

Pätevyyksien hallinta ja osaamisen kehittäminen

Työntekijöiden perehdyttämiseen, osasto- ja yksikkökohtaisen osaamisen varmistamiseen sekä pätevyyksien jatkuaan ylläpitoon.

Lue lisää