WEBBUTBILDNING
Kompetent brandsäkerhet

WEBBUTBILDNING
Kompetent brandsäkerhet

Webbutbildningen Kompetent brandsäkerhet ger dig grundkunskaper och praktiska arbetssätt för att främja brandsäkerheten på läroanstalter och arbetsplatser. Enligt lag om skydd i arbete måste de anställda få tillräckligt information om riskfaktorer på arbetsplatsen. Utbildningen stöder genomförandet av denna introduktionsplikt.

Webbutbildningen Kompetent brandsäkerhet är skapad av Qreform och Finlands Brandbefälsförbund. Den är riktad till personal och studenter inom social- och hälsovården.

Utbildningen

 • Insätter anställda och studenter i de centrala teman inom brandsäkerhet
 • Lyftar fram typiska brandsäkerhetsrisker och hur man kan hantera dem
 • Ger praktiska förfaringssätt för att förebygga bränder och hur man agerar i nödsituationer
 • Ett flexibelt och inspirerande sätt att studera
 • Efter utförandet får man ett intyg
 • Ett effektivt sätt att utbilda grundläggande kunskaper för alla anställda och studenter oavsett tid och plats
 • Stöder organisationens säkerhetsarbete

Innehållet i utbildningen

Säkerhet är att förbereda sig på risker

 • Brandsäkerhet som en del av den totala säkerheten
 • Brandsäkerhet är allas gemensamma sak
 • Riskhantering som nyckelfaktor

Ansvarsområden inom brandsäkerhet

 • Turvallisuutta pitää johtaa Säkerhet måste ledas
 • Pelastussuunnitelma Räddningsplan
 • Utredning om utrymningssäkerheten
 • Krav på utrymningssäkerheten
 • Den anställdas ansvar
 • Vad kan du göra?
 • Den anställda har anmälningsplikt

Exempelfall: Sjukhusbrand i Åbo

Bränder kan förebyggas

 • De vanligaste orsakerna till bränder

Förbättra brandsäkerheten

 • Eliminera brandsäkerhetsriskerna!
 • Strukturellt skydd
 • Tekniskt skydd
 • Mänsklig verksamhet

I händelse av brand

 • När du upptäcker en brand
 • Att röra sig i en brand
 • Utrymning på ett säkert sätt
 • Uppsamlingsplats
 • Inspektion av lokalerna

Att använda primärsläckningsutrustningen

 • Primärsläckning
 • Användning av handbrandsläckare
 • Att använda brandfilten
 • Släcka brinnande kläder
 • Snabbrandpost

Exempelfall: Brand på kirurgiavdelningen på Mejlans sjukhus

 

 • Ett snabbt slutligt test, som repeterar den centrala innehållet och testar vad man har lärt sig.
 • Efter ett godkänt utförande, kan man skriva ut ett intyg.

Till vem?

Utbildningen är riktad till anställda och studerande inom social- och hälsobranschen.

Varaktighet

Utbildningen består av tre webbkurser och ett slutligt test med en sammanlagd längd på cirka 50 minuter.