VERKKOKOULUTUS
Kotihoitoa turvallisesti

VERKKOKOULUTUS
Kotihoitoa turvallisesti

Kotihoitoa turvallisesti -verkkokurssi tarjoaa perustietoa ja käytännön toimintatapoja kotihoidon työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden parantamiseksi.

Verkkokurssi auttaa näkemään turvallisuuden tärkeänä osana kotihoidon arkea. Kurssi sisältää käytännön esimerkkejä tyypillisistä kotihoidon riskeistä, kuinka toimia vaaratilanteissa ja miten työntekijä voi omalla toiminnallaan ennaltaehkäistä vaaratilanteiden syntymistä. Omaa turvallisuutta parantamalla, työntekijä parantaa myös asiakkaansa turvallisuutta.

Koulutus

 • Nostaa esille tyypillisiä kotihoidon riskejä ja kuinka niihin voidaan vaikuttaa.
 • Painottaa riskien havainnointia ja tunnistamista ennen kuin ne muuttuvat vaaratilanteiksi.
 • Keskittyy työntekijän ja asiakkaan turvallisuuden parantamiseen yhdessä työnantajan kanssa.
 • Selventää potilastietosuojaa ja vaitiolovelvollisuuteen liittyviä asioita.
 • Vuorovaikutteinen kurssitoteutus mahdollistaa oppimisen uudella tavalla.

Kurssista on saatavilla myös ruotsinkielinen versio Säker hemvård -webbutbildning.

Koulutuksen sisältö

 • Turvallisuus osana arkikokemusta
 • Kotihoidon haasteet turvallisuudelle
 • Turvallisuus vaatii yhteistyötä
 • Asiakkaan katoaminen
 • Henkinen ja fyysinen väkivalta
 • Aggressiivisen käytöksen tunnistaminen
 • Uhkaavien tilanteiden ennakointi
 • Uhkaavan tilanteen kohtaaminen
 • Väkivaltainen tilanne asiakkaan kotona
 • Ryöstötilanne
 • Väkivaltaisen tilanteen jälkeen
 • Vaaratilanteesta toipuminen
 • Poikkeavan tilanteen raportointi
 • Turvallinen työmatka
 • Kodin paloturvallisuus
 • Tulipaloriskin vähentäminen
 • Palovaroitin havaitsee palon varhain
 • Tapaturmien estäminen
 • Hygienia osana turvallisuutta
 • Koronaviruksen ja muiden tarttuvien tautien huomioiminen kotihoidossa
 • Asiakastiedot ovat yksityisiä
 • Tietosuoja verkossa
 • Vaitiolovelvollisuus ja sosiaalihuolto

”Selkeä ja napakka koulutus.”

”Kurssi nosti esiin asioita, jotka jäävät usein huomiotta asiakkaiden luona.”

”Kurssi oli erittäin hyvä, juuri oikeanlaista tietoa kotihoidossa työskenteleville.”

Yhteistyössä

Kotihoitoa turvallisesti -verkkokurssin on tuottanut Qreform Oy. Kurssin sisältöasiantuntijoina ja -kumppaneina ovat toimineet:

 • Suomen Palopäällystöliitto ry
 • Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala
 • Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala
 • Soite, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
 • Aluejohtaja, erikoissairaanhoitaja Nina Lyly

Kenelle?

Kotihoidon parissa työskentelevä hoito- ja hoivahenkilökunta.

Kesto

Kurssin suorittaminen kestää noin 30 minuuttia. Hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen.