VERKKOKOULUTUS
Paloturvallisuutta taidolla

VERKKOKOULUTUS
Paloturvallisuutta taidolla

Paloturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus tarjoaa perustietoa ja käytännön toimintatapoja paloturvallisuuden edistämiseen oppilaitoksissa ja työpaikoilla.
Työturvallisuuslain mukaan työntekijälle on annettava riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Koulutus tukee tämän perehdyttämisvelvoitteen toteuttamista.

Paloturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus on Suomen Palopäällystöliiton ja Qreformin suunnittelema koulutus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Koulutus

 • Perehdyttää työntekijät ja opiskelijat paloturvallisuuden keskeisiin teemoihin
 • Nostaa esille tyypillisiä paloturvallisuusriskejä ja kuinka niitä voidaan hallita
 • Tarjoaa käytännön toimintatapoja tulipalojen ennaltaehkäisyyn ja hätätilanteessa toimimiseen
 • Joustava ja innostava tapa opiskella
 • Koulutuksesta saa todistuksen
 • Tehokas tapa kouluttaa perustiedot kaikille työntekijöille ja opiskelijoille ajasta ja paikasta riippumatta
 • Tukee organisaation turvallisuustyötä

Koulutuksesta on saatavilla myös ruotsinkielinen versio Kompetent brandsäkerhet -webbutbildning.

Koulutuksen sisältö

Turvallisuus on riskeihin varautumista

 • Paloturvallisuus osana kokonaisturvallisuutta
 • Paloturvallisuus on yhteinen asia
 • Riskienhallinta avaintekijänä

Paloturvallisuuden vastuut

 • Turvallisuutta pitää johtaa
 • Pelastussuunnitelma
 • Poistumisturvallisuusselvitys
 • Poistumisturvallisuusvaatimus
 • Työntekijän vastuu
 • Mitä sinä voit tehdä?
 • Työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus

Case: Turun sairaalapalo

Tulipalot pystytään estämään ennalta

 • Yleisimmät syttymissyyt

Paloturvallisuuden parantaminen

 • Poista paloturvallisuusriskit!
 • Rakenteellinen suojaus
 • Tekninen suojaus
 • Ihmisen toiminta

Tulipalon sattuessa

 • Kun havaitset palon
 • Liikkuminen tulipalossa
 • Poistuminen turvallisesti
 • Kokoontumispaikka
 • Tilojen tarkastaminen

Alkusammutusvälineiden käyttö

 • Alkusammutus
 • Käsisammuttimen käyttö
 • Sammutuspeitteen käyttö
 • Vaatepalon sammuttaminen
 • Pikapaloposti

Case: Tulipalo Meilahden sairaalan leikkausosastolla

 

 • Lyhyt lopputesti, joka kertaa keskeisimmät sisällöt ja testaa opitut asiat.
 • Suoritettuaan lopputestin hyväksytysti, oppija voi tulostaa itselleen todistuksen.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja opiskelijoille.

Kesto

Koulutus sisältää kolme verkkokurssia ja lopputestin, joiden kokonaiskesto on yhteensä noin 50 min.