WEBBUTBIDLNING
Säker hemvård

WEBBUTBIDLNING
Säker hemvård

Webbkursen Säker hemvård ger dig grundkunskaper och praktiska arbetssätt för att främja arbetstagarens och klientens säkerhet inom hemvården.

Webbkursen hjälper dig att se säkerheten som en viktig del av hemvården. Kursen innehåller praktiska exempel av de typiska riskerna inom hemvården, hur man borde agera i en nödsituation och hur arbetstagaren kan förebygga farliga situationer. Genom att förbättra din egen säkerhet, förbättrar du också klientens säkerhet.

Utbildningen

 • Lyfter fram de typiska riskerna inom hemvård och hur man kan hantera dem
 • Betonar upptäckning och identifiering av risker innan de blir farliga situationer
 • Fokuseras på förbättring av arbetstagarens och klientens säkerhet tillsammans med arbetsgivaren.
 • Klargör sakerna om patientens integritetsskydd och tystnadsplikt.
 • Interaktiv kursleverans möjliggör lärandet på ett nytt sätt.

Innehållet i utbildningen

 • Säkerhet som en del av vardagslivet
 • Säkerhetsutmaningar inom hemvården
 • Säkerhet kräver samarbete
 • Om klienten försvinner
 • Psykiskt och fysiskt våld
 • Identifiera aggressivt beteende
 • Förutse hotfulla situationer
 • Om du hamnar i en hotfull situation
 • Våldsamma situationer i klientens hem
 • Rån
 • Efter en våldsam situation
 • Återhämtning efter en farlig situation
 • Rapportering av avvikande situationer
 • Trygg arbetsresa
 • Brandsäkerhet i hemmet
 • Minska brandrisker
 • En brandvarnare upptäcker en brand i ett tidigt skede
 • Förebyggande av olyckor
 • Hygien som en del av säkerheten
 • Patientuppgifter är privata
 • Patientens integritetsskydd på nätet
 • Tystnadsplikten och socialvården

”En redig och kompakt utbildning”

”Kursen lyfte fram saker som man inte alltid uppmärksammar när man är hos klienter.”

”Kursen var mycket bra, precis rätt information för hemvårdspersonal.”

I samarbete

Webbkursen Säker hemvård är producerats av Qreform Oy. Kursens innehållsexperter och -partner är:

 • Finlands Brandbefälsförbund
 • Helsingfors stad, Social- och hälsovårdssektorn
 • Åbo stad, Välfärdssektorn
 • Soite, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun
 • Distriktschef, specialsjuksköterska Nina Lyly

Till vem?

Personer som arbetar inom hemvård och vård- och omsorgstjänster.

Varaktighet

Kursen tar cirka 30-40 minuter att slutföra. Efter ett godkänt utförande får man ett kursintyg.