VERKKOKOULUTUS
Tietosuojan perusteet

VERKKOKOULUTUS
Tietosuojan perusteet

Tietosuojan perusteet -verkkokurssi käsittelee tietosuojan perusasioita toimialasta riippumatta. Kurssilla perehdytään tietosuojan perusteisiin ja käytäntöihin sekä opitaan, mitkä ovat tietosuojan periaatteet ja mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tietosuojaan liittyy.

Johdanto tietosuojaan

  • Mihin tietosuoja perustuu?

Henkilötiedot

  • Henkilötietojen käsittely
  • Rekisteröity, rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä
  • Henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

  • Rekisteröidyn oikeudet
  • Rekisterinpitäjän velvollisuudet
  • Vastuut

Tietosuojan toteuttaminen

  • Tietosuojatyö organisaatiossa

Ilmoitusvelvollisuus tietosuojahavainnoista

Muista nämä tietosuojasta

Loppuvisa

Kenelle?

Koulutus sopii eri organisaatioille toimialasta riippumatta. Kohderyhmänä on kaikki työntekijät.

Kesto

Kurssin suorittaminen kestää noin 20 minuuttia. Kun olet suorittanut kurssin hyväksytysti, voit tulostaa todistuksen opintosuorituksestasi.