VERKKOKOULUTUS
Turvallisuutta taidolla

VERKKOKOULUTUS
Turvallisuutta taidolla

Turvallisuuden tulee olla ykkössijalla kaikessa yrityksen toiminnassa. Turvallisuuden varmistamista ja turvallisia toimintatapoja tarvitaan kaikessa päivittäisessä toiminnassa. Kun tavoite on kohti nollaa tapaturmaa ja poikkeamaa, tarvitaan tietoa, taitoa ja jokaisen työntekijän sitoutumista turvallisuuden parantamiseen.

Turvallisuutta taidolla -verkkokoulutus tarjoaa perustietoa ja käytännön taitoja turvallisuuden edistämiseksi omassa työympäristössä.

Koulutuksen avulla työntekijöillä on mahdollisuus kehittää omaa henkilökohtaista ymmärrystä, kykyä ja ammattitaitoa sekä vaikuttaa siihen, että työntekijä, kollegat ja yhteistyökumppanit pääsevät työpäivän jälkeen terveenä kotiin.

Koulutus

  • Perehdyttää työntekijät turvallisuuden keskeisiin teemoihin
  • Sisältää käytännönläheisiä esimerkkejä tyypillisistä turvallisuusriskeistä ja kuinka hallita niitä
  • Toimii hyvänä pohjana järjestelmällisen turvallisuuskoulutuksen aloittamiseen
  • Tukee organisaation turvallisuustyötä ja turvallisuuskulttuurin kehittämistä
  • Sopii erinomaisesti osaksi työntekijöiden perusperehdytystä
  • Tarvittaessa koulutussisältöä voidaan räätälöidä asiakasyrityksen tarpeisiin

Koulutuksen sisältö

Mistä Turvallisuutta taidolla -koulutuksesta on kyse ja miksi koulutus on sinulle hyödyllinen?


Kurssi perehdyttää sinut turvallisuuden edistämisen lähtökohtiin. Opit turvallisuuden keskeiset käsitteet sekä osaat tarkastella turvallisuutta erilaisista näkökulmista. Tiedät mitä ovat vaaratapahtumat ja ymmärrät niiden vaikutuksia sekä tunnet turvallisuuden edistämisen periaatteet.

Kurssi johdattaa systeemilähtöiseen turvallisuusajatteluun, joka on yksi turvallisuuden edistämisen tärkeimpiä lähtökohtia. Opit mitä systeemiajattelu tarkoittaa organisaation kannalta ja ymmärrät miten vaaratapahtumat syntyvät systeemissä sekä millä tavoin systeemiä voidaan kehittää toiminnan kannalta turvallisemmaksi.

Mitkä tekijät altistavat inhimillisille virheille? Kurssilla perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja siihen, miten ne vaikuttavat turvallisuuteen sekä miten niitä voidaan hallita

Kurssilla perehdytään yhteistyön merkitykseen turvallisuuden hallinnassa. Opit käytännön esimerkkien kautta miten tiimityöhön liittyvät ongelmat vaikuttavat vaaratapahtumien syntyyn ja mitä sujuva yhteistyö käytännössä tarkoittaa.

Kurssi käsittelee turvallisuusriskejä ja niiden hallintaa. Kurssin jälkeen osaat havaita erilaisia turvallisuuteen vaikuttavia riskejä ja ymmärrät riskienhallinnan periaatteet sekä ammattilaisen että organisaation näkökulmasta.

Osaatko tunnistaa vaaratapahtuman? Tiedätkö, milloin niistä tulee ilmoittaa? Kurssin käytyäsi ymmärrät vaaratapahtumien raportoinnin merkityksen sekä tiedät, miten vaaratapahtumat käsitellään ja miten toimintaa kehitetään vaaratapahtumien raportointiin perustuen.

Kenelle?

Koulutus sopii kaikille työntekijöille ja eri organisaatioille toimialasta riippumatta.

Kesto

Koulutus sisältää johdannon ja kuusi noin 20 min. kestoista verkkokurssia.