VERKKOKOULUTUS
Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa

VERKKOKOULUTUS
Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa

Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät henkilöturvallisuuteen, asiakasväkivallan ennaltaehkäisyyn sekä uhkaavien tilanteiden hallintaan.

Verkkokoulutus tarjoaa työntekijöille käytännön työkaluja kohdata uhkaava ihminen. Koulutus esittelee keinoja ylläpitää toimintakykyä uhkatilanteessa ja auttaa ymmärtämään syitä asiakkaan uhkaavan käytöksen taustalla.

Koulutuksen hyödyt

 • Painottaa riskien havainnointia, tunnistamista ja arviointia ennen kuin riskit muuttuvat vaaratilanteiksi.
 • Tarjoaa käytännön esimerkkejä uhkaavassa tilanteessa toimimiseen.
 • Keskittyy työntekijän turvallisuuden parantamiseen yhdessä työnantajan kanssa.
 • Esittelee konkreettisia oikean elämän esimerkkejä, jotka havainnollistavat tyypillisiä uhka- ja väkivaltatilanteita sosiaali- ja terveydenhoidossa, ja kuinka tilanteissa tulee toimia.

Koulutuksen sisältö

 • Mitä on työväkivalta?
 • Työväkivallan eri muodot
 • Lainsäädäntö
 • Syitä uhkaavalle käytökselle
 • Vaarojen tunnistaminen ja riskiarviointi
 • Turvallisuuden vastuut
 • Henkisen kriisinsietokyvyn vahvistaminen
 • Työympäristön suunnittelu ja huomiointi
 • Henkilön vaarallisuuden arviointi
 • Yksintyöskentely
 • Työasut- ja asusteet
 • Alkavan hyökkäyksen tunnusmerkit
 • Etäisyyden merkitys
 • Keinoja ylläpitää toimintakykyä uhkatilanteissa
 • Kommunikointi uhkaavan henkilön kanssa
 • Pyri poistumaan tilasta ja hälyttämään apua
 • Jos et pysty poistumaan tilasta
 • Työväkivallan vaikutus
 • Tilanteen käsitteleminen
 • Traumaattisen tapahtuman jälkipurku
 • Työviranomaiselle tehtävä ilmoitus
 • Uhka- ja väkivaltatilanteesta raportointi
 • Rikostutkinta väkivaltatilanteessa
 • Turvallisuus syntyy työyhteisöstä

10 kysymyksen lopputentti testaa kuinka hyvin oppija on sisäistänyt kurssin aiheet ja oppimisen tavoitteet. Lopputestin hyväksytysti suorittaminen vaatii 7/10 oikeaa vastausta. Suorituksen jälkeen oppija voi tulostaa itselleen todistuksen.

Yhteistyössä

Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa -verkkokurssin on tuottanut Qreform Oy. Kurssin sisältöasiantuntijoina ja kumppaneina ovat toimineet sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivat turvallisuusasiantuntijat.

Kenelle?

Kurssin kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät ja opiskelijat.

Kesto

Kurssin suorittaminen kestää noin 45 minuuttia. Hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen.