WEBBUTBILDNING
Personsäkerhet i hotfulla och våldsamma situationer

WEBBUTBILDNING
Personsäkerhet i hotfulla och våldsamma situationer

Onlinekursen ”Personsäkerhet i hotfulla och våldsamma situationer” ger personalen inom social- och hälsovården grundläggande information om personsäkerhet och om hur man förebygger klientvåld, samt hanterar hotfulla situationer.

Onlinekursen ger arbetstagarna praktiska verktyg för att möta en hotfull person. Utbildningen visar hur du kan behålla sin egen handlingsförmåga i en hotfull situation och hjälper dig att förstå orsakerna bakom klientens hotfulla beteende.

Kursens centrala innehåll

 • Vikten av att kunna upptäcka, identifiera och bedöma riskerna innan det uppstår en hotfull situation.
 • Praktiska exempel på hur man agerar i en hotfull situation.
 • Hur arbetstagarnas säkerhet kan förbättras i samråd med arbetsgivaren.
 • Konkreta, verkliga exempel, som beskriver typiska hotfulla och våldsamma situationer inom social- och hälsovården, samt handledning i hur man ska agera i dessa situationer.

Kursinnehåll

 • Vad är våld i arbetet?
 • Olika former av våld i arbetet
 • Lagstiftning
 • Orsaker till hotfullt beteende
 • Identifiering och riskbedömning av faror
 • Säkerhetsansvar
 • Stärkande av den mentala krisberedskapen
 • Planering och beaktande av arbetsmiljön
 • Bedömning av en persons farlighet
 • Ensamarbete
 • Arbetskläder och tillbehör
 • Kännetecken på förestående överfall
 • Avståndets betydelse
 • Hur man bevarar sin handlingsförmåga i hotfulla situationer
 • Att kommunicera med en hotfull person
 • Försök avlägsna dig från rummet och larma hjälp
 • Om du inte kan avlägsna dig från rummet
 • Effekterna av våld i arbetet
 • Behandling av händelsen
 • Genomgång av en traumatisk händelse
 • Anmälan till arbetarskyddsmyndigheten
 • Rapportering av hotfulla och våldsamma situationer
 • Brottsutredning i våldssituationer
 • Samarbete ger säkerhet

Det avslutande testet består av 10 frågor som testar hur kursdeltagaren har tagit till sig innehållet i kursen och uppnår kursens mål. För ett godkänt test krävs 7 rätt svar av 10. Efter godkänt test kan kursdeltagaren själv skriva ut ett intyg.

I samarbete med

Qreform Oy har utarbetat onlinekursen Personsäkerhet i hotfulla och våldsamma situationer. Säkerhetsexperter inom social- och hälsovården har medverkat i kursen som innehållsexperter och samarbetspartner.

Till vem?

Kursens målgrupp är arbetstagare och studerande inom social- och hälsovården.

Kursens längd

Det tar cirka ca 45 minuter att avlägga kursen. Intyg skrivs ut för godkänt resultat.