Vuoden loppuun mennessä astuu voimaan EU-direktiivi, joka velvoittaa anonyymin Whistleblowing-ilmoituskanavan käyttöä kaikissa yli 50 hengen organisaatioissa. Käynnistä Rego Whistleblow -ilmoituskanavan hankinta viimeistään nyt.

UUTINEN
Whistleblower-direktiivi astuu voimaan vuoden loppuun mennessä – ota nämä asiat huomioon

UUTINEN
Whistleblower-direktiivi astuu voimaan vuoden loppuun mennessä – ota nämä asiat huomioon

24.8.2021

Vuoden loppuun mennessä astuu voimaan EU-direktiivi, joka velvoittaa luotettavan Whistleblowing-ilmoituskanavan käyttöä kaikissa yli 250 hengen organisaatioissa. Nyt viimeistään kannattaa käynnistää Rego Whistleblow -ilmoituskanavan hankinta organisaatiossasi.

Euroopan unionin asettama Whistleblower-direktiivi tulee panna EU:n jäsenmaissa täytäntöön 17.12.2021 mennessä. Ilmoituskanava tulee ottaa käyttöön määräaikaan mennessä vähintään 250 hengen organisaatioissa tai vähintään 10 000 asukkaan kunnissa. Pienemmille 50-249 hengen organisaatioille on erillinen kahden vuoden lisäaika vuoden 2023 loppuun. Vaatimukset koskevat sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita.

Direktiivin perusteella Suomessa valmisteltavan uuden lainsäädännön (ilmoittajansuojelulaki) tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti ja saa suojelua.

Kyseessä ei ole pelkästään hallinnollinen pakko, vaan ilmoituskanava on myös merkittävä panostus organisaation riskienhallinnan prosesseihin.

Viiden kohdan muistilista – ota nämä asiat huomioon ennen ilmoituskanavan käyttöönottoa

1. Ota ilmoituskanava käyttöön 17.12.2021 mennessä yli 250 hengen organisaatioissa tai vähintään 10 000 asukkaan kunnissa.

2. Suunnittele ja dokumentoi ilmoitusten käsittelyprosessi huolellisesti. dokumentointi. Tee vaikutustenarviointi eli DPIA.

3. Kommunikoi käyttöönotosta organisaation henkilöstölle. Varmista tarvitaanko YT-menettely.

4. Nimeä ilmoitusten käsittelyyn puolueettomat ja riippumattomat toimijat.

5. Huolehdi ilmoitusten käsittelyprosessin aikavaatimuksista lain ja direktiivin mukaan.

Pelkän teknisen käyttöönoton lisäksi organisaatiossa tulee huolehtia myös ilmoitusten käsittelyn suunnittelusta, kommunikoinnin tavoista, mahdollisista koulutuksista, vastuiden jakamisesta organisaatiossa sekä siitä miten toimia mahdollisissa kriisitilanteissa.

Rego Whistleblow takaa luotettavan ja tietoturvallisen ilmoitusten käsittelyprosessin

Rego Whistleblow-moduuli vastaa EU-direktiivin ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksiin sekä tarjoaa selkeän ja helppokäyttöisen ratkaisun ilmoitusten vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Rego on teknisesti käyttövarma ja sen tietoturva on testattu, joten kaikki ilmoitukset voidaan aina käsitellä luotettavasti – ja tarvittaessa myös täysin anonyymisti.

Rego Whistleblow -ilmoituskanavan käyttöönotto on nopeaa ja kustannustehokasta, erityisesti kaikissa nykyisissä Rego- ja Laatuportti-järjestelmien käyttäjäorganisaatioissa.

Lähteet:

Eduskunta. 2019. Whistleblower-direktiivin kansallinen täytäntöönpano.

Uutistekstiä päivitetty 10.11.2021

Uutiset

Rego Whistleblow

Tietoturvallinen ja kustannustehokas ratkaisu Whistleblow-ilmoitusten käsittelyyn

Lue lisää

Miksi investoida riskienhallinnan kehittämiseen ja Rego-järjestelmän hankintaan?

Onnistunut riskienhallinta on jatkuvaa ja suunnitelmallista toimintaa.

Lue lisää

2021-11-15T16:11:38+02:00