Tarjoamme helppokäyttöisiä ohjelmistopalveluita sekä konsultointia ja koulutusta käytännönläheiseen ja vaikuttavaan turvallisuus- ja laatujohtamiseen. Asiantuntijuutemme perustuu laaja-alaiseen tietoon inhimillisistä tekijöistä sekä pitkäaikaiseen kokemukseen turvallisuuskriittisestä työstä. Olemme erikoistuneet ilmailuteollisuudessa kehitettyjen turvallisuuskonseptien, -tiedon ja -menetelmien hyödyntämiseen muilla toimialoilla.

Asiantuntijoillamme on laaja ja monipuolinen kokemus korkean riskin toimialoilta erilaisissa tehtävissä useissa eri organisaatioissa. Uskomme eri toimialojen väliseen tiedonvaihtoon ja hyvistä käytännöistä oppimiseen.

Yritys

  • Perustettu 2014
  • Toimivan johdon omistama
  • Toimintaa Suomessa ja USA:ssa
  • Vuonna 2017 Qreform laajentui ostamalla ohjelmistoyritys Gravasoft Oy:n
  • Omat ohjelmistokehityksen ja digitaalisen koulutuksen tuotantotiimit
  • Rego HSEQ -ohjelmistolla jo yli 130 000 käyttäjää Suomessa
  • Toiminta kasvavaa ja kannattavaa

Asiantuntijat

Pekka Erkama
Pekka Erkama
Pekka Erkama on turvallisuusjohtamisen ja inhimillisten tekijöiden asiantuntija, joka on erikoistunut riskien- ja virheidenhallintaan sekä osaamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen turvallisuuskriittisissä organisaatioissa.
Pekalla on kahdenkymmenen vuoden ajalta laaja-alaista kokemusta sekä johdon konsultoinnista että operatiivisen henkilöstön koulutuksesta eri toimialoilla. Liikennelentäjän työn kautta Pekalla on käytännön kokemusta riskien- ja virheidenhallinnan työmenetelmien hyödyntämisestä turvallisuuskriittisessä työssä. Hän on keskittynyt erityisesti inhimillisten tekijöiden teorioiden ja ilmailussa käytettävien toimintamallien soveltamiseen eri toimintaympäristöissä.
Arto Helovuo
Arto Helovuo
Arto Helovuo on Suomen johtavia inhimillisten tekijöiden ja turvallisuuden hallinnan asiantuntijoita. Hän on yli kahden kymmenen vuoden ajan toiminnallaan pyrkinyt lisäämään ymmärrystä inhimillisten virheiden hallinnasta korkean riskin toimialoilla.
Arto on kysytty puhuja ja tunnettu asiantuntija, joka on ollut mukana kansallisissa hankkeissa mm. ilmailun, merenkulun, sekä terveydenhuollon laadun ja turvallisuuden kehittämiseksi. Hänellä on liikennelentäjän työnsä kautta käytännön kokemukseen nojaava näkökulma operatiivisen työn riskien hallintaan, sekä useiden ilmailualan esimiestehtävien myötä vahva osaaminen turvallisuuskriittisten organisaatioiden johtamiseen.
Timo Honkavaara
Timo Honkavaara
Timo Honkavaara on laatujohtamisen teorian ja käytännön yhteensovittaja. Timo on toiminut useissa vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä ilmailualalla.
Hänellä on vahva osaaminen strategisessa johtamisessa, liiketoiminnan kehittämisessä sekä muutoshankkeiden toteutuksessa ja johtamisessa. Timo on perehtynyt arvoverkostojen johtamisen ja ohjauksen menetelmiin strategisen johtamisen sekä vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuudenhallinnan näkökulmista.
Timo Raaska
Timo Raaska
Timo Raaska on kokenut digitaalisen muutoksenhallinnan ja verkko-oppimisen asiantuntija. Hän on yli 20 vuoden ajan vienyt uudenlaista ajattelua suomalaisten yritysten osaamisen kehittämiseen ja pätevyyksien hallintaan.
Timon tausta on ohjelmistoliiketoiminnasta, ja hän on ollut kehittämässä useita digitaalisia oppimisalustoja sekä niillä toteutettuja sisältöpalveluja. Timo on koko uransa toiminut yrittäjänä, esimiehenä ja organisaation kehittäjänä.

Haluaisitko töihin Qreformiin?

Kiinnostaisiko työpaikka, jossa asioita tehdään ilman byrokratiaa, hierarkioita tai jumiutuneita toimintamalleja? Oletko valmis kehittämään uusia ajattelutapoja, teknologisia ratkaisuja tai oppimisen digitaalisia välineitä?

Toimimme tärkeiden turvallisuuskriittisten asioiden parissa, mutta työtä teemme rennolla ja luovalla otteella asiantuntevien ja mukavien asiakkaiden kanssa. Täydennämme koko ajan tiimiämme, joten ota yhteyttä niin keskustellaan lisää!

Tutustu meihin ja ota yhteyttä.

Tilaa blogiartikkelit