TIETOA MEISTÄ
Teemme työpaikoista ja niiden toiminnasta turvallisempia ja tuottavampia

Tietoa meistä
Teemme työpaikoista ja niiden toiminnasta turvallisempia ja tuottavampia

Autamme asiakkaita hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuuksia organisaatioiden laadun, riskien ja osaamisen hallintaa tukevissa prosesseissa sekä niitä tukevissa operatiivisissa järjestelmissä ja integraatioissa. Tarjoamme ohjelmistopalveluita ja verkkokoulutusratkaisuja mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, prosessiteollisuuden, rakennusalan sekä energia- ja kuljetusalan toimijoille.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa teemme työpaikoista ja niiden toiminnasta turvallisempia ja tuottavampia.

Olemme erikoistuneet riskien- ja virheidenhallintaan sekä osaamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen turvallisuuskriittisissä organisaatioissa. Vahvuutenamme on laaja-alainen osaaminen organisaatioiden laadun-, riskien- ja pätevyyksien hallinnan prosesseista sekä niitä tukevista operatiivisista järjestelmistä ja integraatioista.

Asiantuntijuutemme perustuu monipuoliseen kokemukseen korkean riskin toimialoilta erilaisissa tehtävissä useissa eri organisaatioissa. Olemme erikoistuneet ilmailuteollisuudessa kehitettyjen turvallisuuskonseptien, -tiedon ja -menetelmien hyödyntämiseen muilla toimialoilla. Uskomme eri toimialojen väliseen tiedonvaihtoon ja hyvistä käytännöistä oppimiseen.

381 asiakasorganisaatiota.
Vahva sote-alan palvelutoimittaja.

Rego HSEQ -järjestelmän käyttäjiä 236 700.

Järjestelmät SaaS-palveluina.
Luotettavasti.

Järjestelmäkehitystä teemme asiakaslähtöisesti – asiakasta kuunnellen.

Meiltä saat myös valmisverkkokurssit sekä räätälöidyt verkkokoulutukset turvallisuus- ja laatutyön tueksi.

Ohjelmistokehityksen ja digitaalisen koulutuksen tuotantotiimit Suomessa.

Lisää aiheesta