ASIAKKAAT
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala arvostaa verkkokoulutuksen joustavuutta

ASIAKKAAT
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala arvostaa verkkokoulutuksen joustavuutta

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan henkilöstön osaamisen kehittämisessä verkkokoulutuksilla on keskeinen rooli. Verkkokoulutus tuo joustavuutta työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitoon sekä vahvistaa yhteistä osaamispohjaa potilas- ja asiakasturvallisuuden eri osa-alueilla.

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala palvelee turkulaisia sosiaali- ja terveysasioissa ja työllistää yli 4400 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista mm. ennaltaehkäisevissä palveluissa, tutkimus-, hoito-, perhe- ja kuntoutumispalveluissa.

Hyvinvointitoimialan työntekijöiden koulutuksessa ja osaamisen varmistamisessa on käytetty usean vuoden ajan Qreformin verkkokoulutuksia. Potilasturvaportti-palvelu, joka sisältää toistakymmentä verkkokurssia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, otettiin hyvinvointitoimialan käyttöön vuonna 2015. Potilasturvaportin Potilasturvallisuutta taidolla -koulutuskokonaisuuden on suorittanut jo yli 4100 työntekijää.

Hyvinvointitoimialan käytössä on myös Paloturvallisuutta taidolla- ja Kotihoitoa turvallisesti -verkkokoulutukset, joita käytetään Qreformin oppimisalustalta.

Verkkokurssit sisältyvät pakollisina hoitotyön ammatillisen osaamisen ylläpitoon

”Verkkokoulutuksilla on meillä keskeinen rooli osaamisen kehittämisessä ja koulutuskokonaisuuden osana”, kertoo ylihoitaja ja potilasturvallisuuskoordinaattori Minna Ylönen, Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla on käytössä systemaattinen hoitotyön ammatillisen osaamisen seuranta. Qreformin verkkokurssit ovat osa tätä seurantaa.

”Saamme suoraan koulutusjärjestelmästä yksilöidyt suoritustiedot ja tiedon hyödyntäminen on koettu hyvänä. Johto saa raportteja yhä laajemmin nähtäväksi tietovaraston kautta, jolloin seuranta mahdollistuu myös tällä tasolla,” kuvailee Ylönen.

Potilasturvaportin kurssivalikoima on monipuolisessa käytössä.

”Hyödynnämme järjestelmällisesti Potilasturvaportin sisältämät kaikki lyhyemmätkin teemakurssit työntekijöiden osaamisen kehittämisessä ja toimintaympäristön mukaan teemakursseja on määritelty pakollisiksi osaamisvaatimuksiksi. Olemme todenneet, että koulutuksia voi suorittaa myös ryhmässä keskustellen, jolloin päästään keskustelemaan siitä, mitä mikäkin asia tarkoittaa juuri ”meidän yksikössämme”, kertoo Ylönen.

Yhtenäinen koulutussisältö ja tasa-arvoinen koulutus kaikille

Työturvallisuuslain mukaan työntekijälle on annettava riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Verkkokoulutuksilla tuetaan hyvin tämän perehdyttämisvelvoitteen toteuttamista.

Hyvinvointitoimialan käytössä olevat verkkokoulutukset ovat kaikille kurssin kohderyhmään kuuluville työntekijöille pakollisia. Koko henkilöstön tulee suorittaa Paloturvallisuutta taidolla -kurssi, jolla varmistetaan, että kaikilla on vaadittava perusosaaminen hallussa. Lisäksi järjestetään alkusammutuskoulutuksia sekä yksikkökohtaisia koulutuksia, mutta nyt lähikoulutukset ovat tehokkaampia.

Kotihoitoa turvallisesti -kurssin osalta taas on määritelty, että siellä missä toteutetaan kotiin annettavia palveluita, työntekijöiden tulee suorittaa kurssi.

”Näkemykseni mukaan verkkokoulutus vahvistaa yhteistä osaamista kurssien osa-alueista. Meillä ajatuksena on se, että kun ”kaikki” saavat samanlaisen ”koulutuspaketin”, niin voimme ajatella, että kaikilla on sama lähtökohta näissä asioissa tasa-arvoisesti”, sanoo Ylönen.

Verkkokoulutuksen hyötyjä

”Verkkokoulutuksen keskeinen hyöty on sen joustavuus. Työntekijä voi suorittaa kurssin silloin, kun se itselle tai työyhteisölle sopii”, sanoo Ylönen.

Verkkokoulutus tehostaa myös ajankäyttöä niin koulutuksen kuin muun työajan osalta.

”Aiemmin koulutukset toteutettiin luento-opetuksena, mikä tarkoitti tietenkin sitä, että työntekijöiden piti siirtyä esimerkiksi luentosaliin ja tähän kului oma aikansa. Jos taas ajattelee, että esimerkiksi kotihoidon työntekijä siirtyy kaupungin toiselta laidalta toiselle, niin siihen kuluu aikaa. Tämän ajan voi verkkokoulutuksen avulla käyttää opiskeluun. Samalla säästyy todennäköisesti aikaa myös varsinaiseen perustyöhön tai ainakin näin pitäisi käydä”, pohtii Ylönen.

Verkkokoulutusten suoritustiedot saadaan helposti katsottua koulutusalustajärjestelmästä koska tahansa.

”Verkkokoulutussuoritusten seuranta työntekijä tai yksikkötasolla on myös mahdollista, kun jokainen kirjautuu omilla tunnuksillaan. Nyt saamme varmasti aina ajantasaista tietoa koulutusten tilasta”, sanoo Ylönen.

Paloturvallisuutta taidolla

Varmista henkilöstösi valmius ennakoida vaaratilanteita!

Lue lisää

Kotihoitoa turvallisesti

Perustietoa ja käytännön toimintatapoja kotihoidon työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden parantamiseksi.

Lue lisää