Laatuportin digitaaliset lääkeluvat ja lääkelupaprosessi on otettu asiakkaiden arjessa positiivisesti vastaan niin esihenkilöiden kuin työntekijöiden joukossa. Ajantasainen tieto lääkelupien voimassaolosta, ajansäästö sekä lääkelupaprosessin läpinäkyvyys ovat selkeimpiä hyötyjä, joita Laatuportin lääkeluvat on tuonut asiakkaidemme arkeen.

UUTINEN
”Laatuportin lääkeluvat on ollut todella tervetullut. Se säästää selkeästi esihenkilön aikaa!”

UUTINEN
”Laatuportin lääkeluvat on ollut todella tervetullut. Se säästää selkeästi esihenkilön aikaa!”

29.11.2021

Laatuportin digitaaliset lääkeluvat ja lääkelupaprosessi on otettu asiakkaiden arjessa positiivisesti vastaan niin esihenkilöiden kuin työntekijöiden joukossa. Ajantasainen tieto lääkelupien voimassaolosta, ajansäästö sekä lääkelupaprosessin läpinäkyvyys ovat selkeimpiä hyötyjä, joita Laatuportin lääkeluvat on tuonut asiakkaidemme arkeen.

Huoli on ollut, että miten lääkeluvat oikein ovat ajan tasalla, kun paperisia lappuja on työlästä pitää yllä. Ilman muuta tämä helpottaa esihenkilön työtä.”

”Jos työntekijä vaihtaa työpaikkaa, enää ei tarvitse lähetellä lääkeluvista niitä paperiversioita.”

Tuo helpotusta esihenkilön työhön, mutta toki myös työntekijälle. Omista lääkeluvista on helpompi huolehtia, kun tilanteen voi tarkistaa helposti Laatuportista.”

Nämä edellä kuvatut asiakkaiden käyttökokemukset Laatuportin digitaalisten lääkelupien tuomista hyödyistä ovat aivan mahtavaa kuultavaa! Vuoden kestäneen tuotekehitystyön tuloksena iloitsemme yhdessä asiakkaiden kanssa näistä erinomaisista kokemuksista ja hyvän yhteistyön tuloksista.

Epätietoisuus lääkelupien voimassaolosta kuormittaa työyhteisöä

Lääkkeiden antaminen ja annostelu on vastuullista työtä, jossa potilas- ja asiakasturvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Työntekijän osaaminen ja lääkehoidon toteuttamiseen liittyvät lääkeluvat tulee olla ajan tasalla ja organisaation tulee huolehtia siitä, että jokaisessa työvuorossa on riittävästi henkilökuntaa, joilla on voimassa olevat luvat lääkehoidon toteuttamista varten.

Sote-alan työntekijät työskentelevät jatkuvassa kiireessä, kollegat vaihtuvat eri työvuoroissa ja vastuullinen työ kuormittaa. Jos työntekijä on vielä epätietoinen omien tai kollegan lääkelupien voimassaolosta, virheiden tekemisen pelko ja vastuun kantaminen tilanteessa luo lisäpaineita ja psykososiaalinen kuormittuminen työssä kasvaa.

Jos virheitä sattuu lääkkeiden annossa, seuraukset voivat pahimmassa tapauksessa olla asiakkaille ja potilaille kohtalokkaita. Tutkintatilanteissa organisaation tulee pystyä osoittamaan työvuorossa olleiden työntekijöiden lääkeluvat.

Laatuportti auttaa varmistamaan lääkelupaprosessin laadun ja virheettömyyden

Laatuportin digitaalisten lääkelupien avulla saadaan korvattua kokonaisuudessaan ”paperiset” lääkeluvat, jonka jälkeen lääkelupien hallinnointi ja voimassaolojen seuranta on helppoa ja tieto ajan tasaista. Koko lääkelupaprosessi muuttuu reaaliaikaiseksi ja kaikki lääkelupien suorittamiseen liittyvät vaiheet ja niiden sisällöt tulevat näkyviksi organisaatiossa.

Esihenkilöt näkevät aina ajantasaiset tiedot yksikön työntekijöiden lääkelupien tilasta ja voimassaolosta. Työntekijöiden on myös helppo tarkistaa omien lääkelupien tilanne Laatuportista.

Laatuportti myös valvoo lääkelupien voimassaoloa ja käynnistää automaattisesti lupien uusimisprosessit riittävän ajoissa, jolloin ennakointi lääkelupien voimassaolon osalta paranee huomattavasti.

Ota lääkehoidon koko prosessi haltuun ja tunnista riskit ajoissa

Laatuportti on paras mahdollinen työkalu, joka auttaa myös päivitetyn lääkehoidon oppaan uuden työkalun, lääkehoitosuunnitelman mallipohjan, käyttöönotossa. Laatuportin lääkelupa yhdessä uuden lääkehoitosuunnitelman mallipohjan kanssa auttaa yksikköjä tunnistamaan, miten lääkehoidon prosessi toimintayksikössä toimii ja mitä lääkitysturvallisuusriskejä siihen liittyy. Lisäksi Laatuportin erilaiset arviointilomakkeet, kuten lääkitysturvallisuuden itsearviointi ja Lääkekaapin/-huoneen tarkistuslomake, auttavat riskienarvioinnissa.

Digitaaliset lääkeluvat ja lääkelupaprosessi perustuu Laatuportin Pätevyyksien hallinta ja osaamisen kehittäminen -moduuliin.

Uutiset

Digitaaliset lääkeluvat ja lääkelupaprosessi

Varmista lääkelupaprosessin laatu ja virheettömyys. 7 syytä ottaa käyttöön Digitaaliset lääkeluvat.

Lue lisää

Digitaalinen laitepassi

Helppo tapa ylläpitää ja seurata henkilökunnan lakisääteistä laiteosaamista.

Lue lisää

2021-11-29T15:11:07+02:00