Kokonaisvaltaista ja tuloksellista riskienhallintaa

Laatuportin Riskienhallinnan avulla tunnistetaan, analysoidaan ja hallitaan riskejä ja kehittämiskohteita, jotka liittyvät muutosten ennakointiin, toiminnan vaarojen arviointiin tai prosessien riskien tunnistamiseen. Ajan tasalla olevan tiedon avulla pystytään tekemään toimenpiteitä riskien ehkäisemiseksi ja varmistamaan tarvittavien toimenpiteiden seuranta.

Laatuportti tekee riskienhallinnasta näkyvää, käytännönläheistä ja selkeästi ohjattua toimintaa, joka parantaa turvallisuutta ja täyttää riskienhallinnan lakisääteiset vaatimukset.

Laatuportti Riskienhallinta

  • Riskiarvioinnit ja -analyysit
  • Keskitetty riskirekisteri
  • Turvallisuusaloitteet ja -havainnot
  • Vaaratilanne- ja tapaturmailmoitukset
  • Jäännösriskien reaaliaikainen seuranta
  • Toimenpiderekisteri ja muistutustoiminnot
  • Valmiit ja muokattavat arviointikriteeristöt
  • Kattavat seurantaraportit
  • Muokattava riskiarviointimalli

Muokattavat riskiarviointimallit

Riskien arvioinnissa voidaan käyttää yleisiä riskiarviointimalleja tai määritellä itse toiminnan kannalta tärkeät turvallisuuskriteerit.

Laatuportin sisältämien yleisten riskiarviointimallien (esim. STM) lisäksi arviointilomakkeita voidaan muokata helposti organisaation oman mallin mukaisiksi.

Keskitetty riskirekisteri kertoo tilannekuvan

Kaikista eri lähteistä tuleva tieto voidaan käsitellä saman prosessin kautta. Johto voi seurata poikkeamien ja riskien tilannetta ja toimenpiteitä sekä toiminnan merkittävimpiä riskejä.

Riskienhallintaan liittyviä tehtäviä ohjataan ja hallinnoidaan vastuuhenkilöille automaattisesti lähtevillä hälytyksillä ja sähköposteilla.

Yhdistä vaaratapahtumien raportointi osaksi riskienhallintaa

Vaaratapahtumien raportointi sisältää helppokäyttöiset toiminnot vaaratapahtumien ja poikkeamien kirjaamiseen, analysointiin sekä korjaavien toimenpiteiden seurantaan.

Laatuportin vaaratapahtumien raportoinnin kautta tunnistetut riskit siirtyvät automaattisesti riskirekisteriin ja henkilöstön tai asiakkaiden tekemät turvallisuushavainnot tulevat osaksi kokonaisvaltaista riskienhallintaa.

Vaaratapahtumien raportointi

Kehitä laatua ja turvallisuutta
vaaratapahtumista oppimalla.

Lue lisää

Rego mobiilisovellus

Ilmoita vaaratilanteista missä ja milloin
tahansa.

Lue lisää