Kulunut vuosi on ollut Qreformille antoisaa tuotekehityksen aikaa yhteistyössä asiakkaiden kanssa, ja näkymät vuodelle 2020 ovat loistavat.

UUTINEN
Enemmän laatua, turvallisuutta ja osaamisen hallintaa

UUTINEN
Enemmän laatua, turvallisuutta ja osaamisen hallintaa

17.12.2019

Kulunut vuosi 2019 on osoittanut, että yhä useammassa organisaatiossa tiedostetaan selkeästi turvallisuuden, laadun ja henkilöstön osaamisen yhteys sekä niiden suora vaikutus organisaation toiminnan tulokseen.

Qreformille vuosi on ollut antoisaa tuotekehityksen aikaa yhteistyössä asiakkaiden kanssa, ja näkymät vuodelle 2020 ovat loistavat.

Toiminta laajenee kaikilla osa-alueilla

Vuosi 2019 on ollut Qrefomissa tiiviin tuotekehityksen aikaa. Qreform on yhdessä asiakkaiden kanssa vienyt Laatuportti- ja Rego-ohjelmistoa eteenpäin suurin harppauksin.

”Kehitystyön tuloksiin nojaten toimimme yhä vahvemmin asiakkaidemme laatu- ja turvallisuuskriittisten prosessien tukena. Liittyivätpä ne henkilöstön osaamiseen, laadun- tai riskienhallintaan, vaaratapahtumien raportointiin, vakavien vaaratapahtumien tutkintaan tai digitaaliseen koulutuksen sisältötuotantoon”, Qreformin toimitusjohtaja Timo Raaska kertoo.

Vuoden 2020 tavoitteena on kasvu. Qreformin tiimi, ohjelmistot ja palvelut ovat nyt erittäin kilpailukykyisiä, ja näistä lähtökohdista toimintaa laajennetaan kaikilla osa-alueilla.

Laatuportin ominaisuudet monipuolistuvat

Laatuportin turvallisuus- ja laatukriittisen osaamisen hallinnan ratkaisut otetaan sote-sektorilla laajemmin käyttöön. Erityisesti digitaaliset laitepassit, ensihoidon toimenpidekirjaukset, yleisesti työhön perehdyttäminen ja työvuoropätevyyksien hallinta ovat herättäneet kiinnostusta.

”Laatuportin käyttö laadun- ja riskienhallinnassa kasvaa. Lisäksi yhä useammat organisaatiot hyötyvät keskittämisedusta, kun eri alueiden toimintoja siirretään samalle tekniselle alustalle Laatuporttiin”, Raaska sanoo.

Lisäksi vuoden 2019 aikana Laatuportin vaaratapahtuma- ja poikkeamaraportointiosa hiottiin erinomaiseen kuntoon.

”Loppuvuodesta Laatuportin vaaratapahtumien raportointiin lisättiin positiivisten turvallisuushavaintojen käsittely. Samalla järjestelmällä voidaan nyt helposti ja kustannustehokkaasti hoitaa organisaation kaikentyyppisen raportoinnin tarpeet”, Raaska kertoo.

Ensimmäiset mittavat käyttöönotot ovat alkaneet, ja vuoden 2020 aikana niitä odotetaan tulevan paljon lisää.

Uusia tuote- ja palvelumalleja teollisuusalalle

Yhteistyö teollisuusasiakkaiden kanssa on myös jatkunut erinomaisena. Hyviä käytäntöjä sekä kehitysideoita edistettiin yli toimialarajojen vuoden 2019 aikana.

”Rego HSEQ – järjestelmä vahvisti asemiaan teollisuusasiakkaiden parissa, ja vuonna 2020 laajennamme toimintaamme teollisuudessa uusilla tuote- ja palvelumalleilla, joista kerromme lisää alkuvuonna”, Raaska sanoo.

Qreformin toiminnan ytimessä ovat toimialasta riippumatta turvallisuuden, laadun ja henkilöstön osaamisen yhteyden tukeminen sekä toteuttaminen. Niitä edistetään käytännön kautta ja hyviin toimintatapoihin ohjaten.

”Näistä lähtökohdista on hienoa lähteä vuoteen 2020 yhdessä asiakkaiden kanssa ja katsoa mitä kaikkea voimme saavuttaa yhdessä”, Raaska kiteyttää.

Uutiset

Laatuportti

Laatuportti pohjautuu Rego-järjestelmään, jolla on jo yli 180 000 käyttäjää.

Lue lisää

Vaaratapahtumien raportointi

Kehitä turvallisuutta oppimalla.

Lue lisää

2020-09-18T12:37:16+03:00