Jaana Raaska
12.11.2019

Syyskuussa pyörähtivät käyntiin digitaaliset laitepassi -pilotit asiakasorganisaatioiden kanssa. Lue pilotoinnin tunnelmia blogista!

AJANKOHTAISTA
Digitaaliset laitepassit käytännön testissä, tunnelma korkealla

AJANKOHTAISTA
Digitaaliset laitepassit käytännön testissä, tunnelma korkealla

Jaana Raaska
12.11.2019

Syyskuussa pyörähtivät käyntiin digitaaliset laitepassi pilotit asiakasorganisaatioiden kanssa. Pilottien tavoitteena on testata ja kerätä kokemuksia siitä, miten Qreformin digitaaliset laitepassit -ratkaisu soveltuu laitepätevyyksien kouluttamiseen, osaamisen ylläpitoon ja hallintaan eri organisaatioissa.

Näin alkumetrien jälkeen vastaanotto on ollut innostunutta, rohkaisevaa ja tahtotila asioiden parantamiseksi on selkeä.

Laiteosaaminen kuuluu terveydenhuollon työntekijöiden perustaitoihin

Miten muut ovat ratkaisseet tämän asian? Millaista materiaali meiltä toivotaan? Paljonko meidän pitäisi tuottaa materiaalia? Miltä meidän tilanne näyttää suhteessa muihin?

Kysymyksiä, joita lähes kaikki asiakkaat esittävät pilotin aloituspalaverissa. Pilotointiin lähteneillä asiakkailla on kova tahtotila kehittää organisaation nykyistä laitepätevyyksien sekä -osaamisen hallintaa tehokkaammaksi ja systemaattisemmaksi toiminnaksi. Visio muutoksesta ja hyödyistä nähdään selkeänä – ajantasaiset tiedot nopeasti ja helposti yhdestä järjestelmästä, raportoinnin helppous, yhtenäinen koulutusprosessi ja materiaalien helppo saatavuus, ajankäytön tehostuminen, käytön helppous.

Motivaation taustalla on toki lain asettama velvoite. Laki edellyttää, että lääkinnällisten laitteiden käyttäjillä on olemassa niiden käytön vaatima koulutus ja kokemus. Toimintayksiköllä on myös oltava seurantajärjestelmä henkilöstön laitekoulutuksista ja voimassa olevista laitepätevyyksistä. Vaikka lain velvoitteet täytetään tällä hetkellä, moni organisaatio tiedostaa, että parannettavaakin on.

Kaikki keskustelu muutoksesta on tärkeää

Toiminnallinen pilotti tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden testata uutta toimintatapaa ja järjestelmää käytännössä. Pilotoinnissa kerätään kokemuksia ja palautteita työntekijöiltä ja esimiehiltä, arvioidaan hyötyjä omalle organisaatiolle ja annetaan kehitystoiveita Qreformille. Pilotoijilla on myös erinomainen mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan järjestelmää kehitetään.

Käyttökokemusten lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että asiaa nostetaan esille läpi organisaation ja siitä keskustellaan käytävillä ja kahvipöydissä. Kaikki työntekijät eivät koskaan lähde muutoksiin mukaan riemusta kiljahdellen. Muutos vaatii työtä ja etenkin laiteosaamisen osalta työtä on edessä edelleen paljon. Ihmiset tarvitsevat aikaa muutoksen työstämiseen jo ajatuksen tasolla, jolloin kaikki keskustelu aiheesta vie muutosta eteenpäin.

Oikea laitteiden käyttö on terveydenhuollossa olennainen osa potilaan hoitoa ja keskeinen osa potilasturvallisuutta, joten asian tärkeyttä tuskin kukaan terveydenhuollon ammattilainen lähtee kiistämään.

Hyödynnetään jo tehtyä työtä ja opitaan toisiltamme

Lääkinnällisten laitteiden määrä voi olla hyvinkin mittava terveyden- ja sosiaalihuollon eri yksiköissä, joten koulutettavaa ja opiskeltavaa riittää. Laitetoimittajien tarjoama koulutus sisältää pääasiassa vain laitteen teknisen koulutuksen. Tästä syystä organisaatiot ovat rakentaneet käyttöönsä omia laiteajokortteja ja -passeja sekä koulutussisältöjä.

Digitaaliset laitepassit hyödyntää kaiken olemassa olevan koulutusmateriaalin ja linkittää pätevyyden saavuttamisohjelmaan sisältyvät aineistot kuten verkkokurssit, käyttöohjeet, videot jne.

Samoja laitteita on käytössä eri toimintayksiköissä ympäri Suomen. Kunnianhimoinen tavoitteemme onkin, että tulevaisuudessa Laatuportti-järjestelmästä löytyy keskitetty laiterekisteri, laitteisiin liittyvät käyttöohjeet sekä koulutusmateriaaleja, joita asiakasorganisaatiot voivat hyödyntää.

Qreform on vuosien varrella ollut mukana useissa kansallisissa hankkeissa ja yhteistyöverkostoissa, joiden tavoitteena on ollut potilasturvallisuuden edistäminen. Laiteturvallisuus on osa potilasturvallisuutta ja haluamme olla edistämässä myös tätä asiaa kansallisella tasolla eri yhteistyöverkostoissa.

Edessä on kaikille iso savotta, mutta työ on tehtävä. Tavoitteisiin päästään yhteistyötä tehden, tietoa jakaen ja pala kerrallaan edeten.

Laitepätevyyksien hallinta tällä hetkellä Laatuportti Digitaaliset laitepassit
Pätevyyksien hallinta vaatii paljon manuaalista työtä ja koulutussuoritusten kirjaaminen tapahtuu paperille tai exceleihin. Kaikki koulutussuoritukset ja kirjaaminen tapahtuu suoraan Laatuportti-järjestelmään.
Pätevyyksien voimassaolon seurantaan ei ole automaattista järjestelmää. HR-järjestelmissä on osittain tietoa, mutta enemmän ylätasolla. Lisäksi tieto ei usein ole ajan tasalla. Ajantasainen tieto pätevyyksien saavuttamisista ja voimassaoloista löytyy Laatuportista. Tietoa on mahdollista siirtää myös eri järjestelmien välillä.
Pätevyyden saavuttaminen ja kertauskoulutus vaatii työtekijältä tiedon etsimistä ja useiden eri lähteiden käyttöä (käyttöohjeet, videot, verkkokoulutukset jne.) Työntekijä löytää kaikki omat pätevyyden saavuttamis- ja ylläpito-ohjelmat yhdestä paikasta. Koulutusohjelma etenee selkeän prosessin mukaisesti, kaikki materiaali on linkitetty koulutusohjelmaan ja tarvittavat kuittaukset mm. näyttöjen osalta tapahtuvat järjestelmässä.
Pätevyyksien ja osaamisen hallinta vie paljon esimiesten työaikaa. Tiedon saaminen henkilöstön pätevyyksien tilasta ja vanhenemisista on työlästä. Esimiehet näkevät osaamismatriiseista ja yhteenvetoraporteista pätevyyksien tilanteen yksilö- ja tiimitasolla.
Työntekijät eivät ole selvillä omien pätevyyksien tilasta. Työntekijät voivat tarkistaa ja todentaa pätevyyksiensä tilanteen järjestelmästä. Suoritusmerkinnät koulutuksista löytyvät järjestelmästä
Koulutus ei ole yhdenmukaista. Kouluttajien ja koulutettavien osaamistaso vaihtelee ja koulutus toteutetaan eri tavalla riippuen kouluttajasta. Tarjoaa kaikille yhdenmukaisen koulutusprosessin ja ajantasaiset koulutussisällöt, mukaan lukien näytön vastaanottamisen ohjeet ja hyväksyttävän näytön kriteerit.

Jos digitaalisten laitepassien pilotointi tai käyttöönotto kiinnostaa, ota yhteyttä jaana.raaska@qreform.com.

Uusimmat blogit

Digitaalinen laitepassi

Helppokäyttöinen ratkaisu lakisääteisen laiteosaamisen ylläpitoon ja seurantaan.

Lue lisää

Laatuportti

Laatuportti pohjautuu Rego-järjestelmään, jolla on jo yli 180 000 käyttäjää.

Lue lisää

2020-09-18T12:43:32+03:00