Anne Timonen
17.3.2023

Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvä lainsäädäntö laitteen käytön osaamisen varmistamisesta sekä Sosiaali- ja terveysministeriön tulossa oleva opas lääkinnällisten laitteiden turvallisesta käytöstä ja kansallisista osaamiskriteereistä haastavat hyvinvointialueet kehittämään laiteturvallisuutta.

AJANKOHTAISTA

Laiteosaamisen hallinnan järjestelmä yhtenäistää laitteiden perehdytys- ja osaamisvaatimukset

AJANKOHTAISTA

Laiteosaamisen hallinnan järjestelmä yhtenäistää laitteiden perehdytys- ja osaamisvaatimukset

Anne Timonen
17.3.2023

Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvä lainsäädäntö laitteen käytön osaamisen varmistamisesta sekä Sosiaali- ja terveysministeriön tulossa oleva opas lääkinnällisten laitteiden turvallisesta käytöstä ja kansallisista osaamiskriteereistä haastavat hyvinvointialueet kehittämään laiteturvallisuutta.

Lääkinnällisistä laitteista puhuttaessa ensimmäiseksi mieleen tulevat kriittiset laitteet esimerkiksi defibrillaattori tai hengityskone, mutta yhtä lailla kuulolaite, silmätipat tai kylmägeeli ovat lääkinnällisiä laitteita, joten laiteturvallisuuden kehittäminen koskettaa myös sosiaalihuollon yksiköitä.  Vastuu turvallisuuden kehittämisestä kuuluu organisaation johdolle, mutta yksikön laiteosaamisen varmistamisesta vastaavat kuitenkin esihenkilöt.

Miten sitten voidaan varmistaa ja dokumentoida laitteen käytön osaaminen? Miten huolehditaan, että laitteen käytön osaamisvaatimukset ja perehdyttäminen ovat kaikille yhdenmukaiset ja tasalaatuiset? Mistä löydetään laitteen valmistajan käyttöohjeet helposti ja nopeasti? Miten säästetään aikaa ja helpotetaan niin esihenkilöiden kuin henkilöstönkin työtä kiireisen arjen keskellä? Mistä organisaation johto saa tarvittavat raportit laiteosaamiseen liittyen?

Jotta aikaa tähän ei menisi kohtuuttomasti, tarvitaan työkaluksi oikeanlainen järjestelmä helpottamaan niin organisaation johdon, esihenkilön kuin henkilöstönkin työtä. Itse erikoissairaanhoidossa pitkän uran käytännön hoitotyötä tehneenä ja laitteiden kanssa paljon tekemisissä olleena, ymmärrän niin esihenkilön kuin henkilöstönkin näkökulman, että käytössä olevien järjestelmien tulee olla sujuvia ja helppokäyttöisiä.

Laatuportti avuksi laitepätevyyksien ja osaamisen hallintaan

Laatuportin digitaaliset laitepassit ovat laitepätevyyksien ja osaamisen hallinnan HSEQ-järjestelmä, jota on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja käyttäjien palautteita kuunnellen. Järjestelmän avulla esihenkilö näkee yhdellä silmäyksellä oman yksikkönsä ryhmämatriisista reaaliaikaisesti henkilökunnan laiteosaamisen ja pätevyyksien kokonaistilanteen. Hän voi myös tarkastella yksittäisen työntekijän laitepätevyyksien tilaa sekä muodostaa erilaisia raportteja niin tietyn pätevyyden kuin yksittäisen työntekijänkin tasolla. Laatuportin avulla esihenkilö voi myös suunnitella tarvittavia laitekoulutuksia esimerkiksi vanhenevien pätevyyksien osalta ja varmistaa riittävän sekä tasalaatuisen perehdytyksen uusille työntekijöille.

Työntekijä puolestaan voi helposti tarkistaa omien laitepätevyyksiensä tilan ja löytää nopeasti laitteen valmistajan käyttöohjeet tilanteen niin vaatiessa. Pätevyydet myös kulkevat työntekijän mukana yksiköstä toiseen siirryttäessä. Lisäksi järjestelmän avulla jokainen työntekijä saa yhdenmukaisen ja tasalaatuisen koulutuksen laitteen käyttöön. Myös sijaisten laiteosaamisen seuranta helpottuu, kun sijaisen voi liittää työntekijäksi useamman yksikön ryhmämatriisiin, jolloin yksiköiden esihenkilöt ovat tietoisia hänen laiteosaamisestaan.

Organisaation johdolle Laatuportti tarjoaa raporttien muodossa reaaliaikaista tietoa esimerkiksi eri yksiköiden tai palvelualueiden laiteosaamisesta ja henkilöstön laitepätevyyksistä. Tästä on hyötyä mm. erilaisissa poikkeustilanteissa, joissa täytyy etsiä työntekijöitä tietyn tai tiettyjen laitteiden käyttöosaaminen perusteella (esim. tietyn hengityskoneen, anestesiakoneen, hemodialyysilaitteen käyttö). Laatuportista saa myös helposti muodostettua tarvittavat raportit viranomaisia varten.

Teknologian nopea kehittyminen vaatii jatkossa kaikilta lääkinnällisiä laitteita käyttäviltä henkilöiltä yhä suurempaa osaamista ja ymmärrystä lääkintälaitteista osana hoitoa, hoivaa ja palveluja. Laitteilla ja lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineillä tulee olemaan tulevaisuudessa yhä suurempi rooli. Tätä kautta tulee myös tarve helpolle, reaaliaikaiselle sekä läpinäkyvälle laitteiden käytön osaamisen varmistamiselle sekä yhdenmukaisille laitekoulutuksille ammattiryhmästä riippumatta. Sujuva ja turvallinen laitteiden käyttö parantaa asiakas-, potilas- ja työturvallisuutta – ja on näin ollen meidän kaikkien parhaaksi.

Uusimmat blogit

Digitaaliset laitepassit | Qreform

Digitaaliset laitepassit – Lääkinnällisten laitteiden oikea käyttö turvaa asiakas-, potilas- ja työturvallisuutta

Lue lisää

Digitaalinen laitepassi laiteosaamisen varmistamiseen ja dokumentointiin

Lue lisää

2023-03-17T14:45:55+02:00